Konsolidační agentura realizace Praha, 1991

Konsolidační agentura realizace Praha, 1991


Rejchl Milan CSc.,
Doc. Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 00 881

člen Obce architektů ČR č.registrace 0882


arching: logo


Arching R + R
Technická kancelář pro architekturu, interiér a design
Celetná 26
110 00 Praha 1
Česká republika

+420 224 213 452

arching@archingr-r.cz
www.archingR-R.cz
www.arch.cz/arching

partner:
Ing. arch. Ivo Rejchl
ivo.rejchl@archingr-r.cz


Konsolidační agentura realizace Praha, 1991 Konsolidační agentura skica skleněného průčelí Praha, 1985

|

Hotel Pyramida Františkovy Lázně, 1994 Rodinný dům Praha 14, 1998

|Architektonická kancelář s dlouholetou tradicí Arching R + R Vám nabízí komplexní služby od architektonického návrhu až po autorský dozor a spolupráci při kolaudačním řízení.

Specializace projekční činnosti na nízkoenergetické a pasivní domy.
Již dlouhodobě se zabýváme návrhy nízkoenergetických domů, rodinných a bytových domů, administrativních budov, hotelů, sídel a další občanské vybavenosti.
S projekční činností nízkoenergetických domů, pasivních budov s minimálními nároky na energetické zdroje máme dlouholeté zkušenosti.
Spojte moderní bydlení s úsporou za energie.

Při spolupráci na projektu dále zajišťujeme:
Přípravu zakázky, zajištění průzkumů a sestavení programů výstavby.
Návrh stavby, zpracování studií, včetně variant a projednání s úřady.
Vypracování dokumentace k územnímu řízení, zpracování zadání stavby, včetně obstarání dokladů a stanovisek orgánů.
Vypracování projektu pro stavební povolení, včetně obstarání vyjádření veřejnoprávních orgánů.
Vypracování projektu pro provedení stavby.
Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby.
Spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli.
Spolupráce při provádění stavby, vykonávání autorského dozoru.
Spolupráce při kolaudačním řízení stavby.
Zpracování expertních posudků na objekty pozemních staveb v oboru bytových a občanských
staveb a staveb technické vybavenosti.

www.archingR-R.cz


Copyright © 2007 - 2014 Arching R + R

1.0.8 || 2011-03-20 | 2648 | 5 || 13582 @ 6