Polcarová Dagmar,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 0102

*1961

Gasseldorfer Kamil,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 4080


audesign: logo


A+U Design, spol. s r.o.

provozovna:
Nová 1997/24
370 01 České Budějovice
Česká republika

sídlo firmy:
Vrchlického 482/49 150 00 Praha, Košíře
Česká republika

+420 602 443 345
audesign@audesign.cz
www.arch.cz/audesign

REFERENCE

REFERENCE

REFERENCE

Údaje o firmě

Údaje o firmě

2009 Soubor staveb Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

2009 Soubor staveb ...

2010 Relaxační a regenerační centrum, Hluboká nad Vltavou

2010 Relaxační a r ...

2010 Obchodní centrum Hluboká nad Vltavou

2010 Obchodní cent ...

2010 Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje

2010 Zásady územní ...

2009 Bytový dům Studentská, České Budějovice

2009 Bytový dům St ...

2009 RD České Budějovice, Stromovka

2009 RD České Budě ...

2009 Relax centrum Hvízdal, České Budějovice

2009 Relax centrum ...

2009 Bytový dům „ BIOS“ České Budějovice

2009 Bytový dům „ ...

2008 Obchodní centrum „Stromovka“ České Budějovice

2008 Obchodní cent ...

2008 Bytové domy Lázeňská - Dobrá Voda u Českých Budějovic

2008 Bytové domy L ...

2007 Bytový dům Praha 5, Radotín

2007 Bytový dům Pr ...

2007 Park centrum Tábor

2007 Park centrum ...

2006 Mariánská kasárna České Budějovice

2006 Mariánská kas ...

2006 Universitní a vzdělávací centrum - Hluboká nad Vltavou

2006 Universitní a ...

2005 Domov seniorů „Pod Dřevnicí“ Hluboká nad Vltavou

2005 Domov seniorů ...

2004 Nemocnice České Budějovice -novostavba vstupního terminálu

2004 Nemocnice Čes ...

2003 Budova domova důchodců Prachatice

2003 Budova domova ...

2003 Domov důchodců Netolice

2003 Domov důchodc ...

2003 Děkanská pole III - novostavba 5 řadových rodinných domů + garáže

2003 Děkanská pole ...

2002 Nemocnice Strakonice

2002 Nemocnice Str ...

1999 Townshend International School

1999 Townshend Int ...

1996 Budova České pojišťovna, a.s.

1996 Budova České ...


2006 Mariánská kasárna České Budějovice

Mariánská kasárna České Budějovice, rekonstrukce a dostavba areálu
Multifunkční objekt - hotel, byty, kancelářské prostory, komerční plochy, podzemní parking

Zadavatel:
Českobudějovické pozemní stavby, spol. s r.o.
Autor:
Dagmar Polcarová
Václav Krampera
Projekt: 2004-2007
Realizace: 2007 - dokumentace pro územní řízení
Náklady na realizaci: cca 250.000.000,-Kč
Vizualizace (A+U Design s.r.o.)

Dokumentace navrhuje rekonstrukci a rehabilitaci stávající historické budovy spolu s dostavbou areálu a vytvoření polyfunkčního městského centra, s prioritními funkcemi bydlení, ubytování, stravování a obchodu, v neposlední řadě pak parkování.

Dominantním veřejným prostorem vstupního podlaží je otevřená zasklená dvorana, která vytváří zároveň oddělující komunikační koridor mezi historickou budovou a novostavbou supermarketu. Dvorana je nejživější částí komplexu, do které jsou orientovány vstupy do dalších provozních jednotek. V rámci vlastní dvorany budou soustředěny především drobné gastronomické provozy, historické expozice, vztahující se k Mariánským kasárnům, příp. drobné výstavní aktivity.

Podstatnou funkční náplní komplexu je ubytování. Zejména historická budova bude využívána pro hotelové služby, hlavní vstup do této části je situován z Haškovy třídy, obnovou původního historického průjezdu. Hotelové pokoje jsou situovány po obvodu řešeného bloku, společenské, relaxační a stravovací zázemí je soustředěno do novostavby severního křídla – nad částí supermarketu. S hotelovou vertikálou jsou tyto provozy propojeny lehkým ocelovým koridorem.

Návrh respektuje hodnotné hmotové a architektonické ztvárnění historické budovy, kompoziční řešení fasád i stávající komunikační systém (schodiště). Hmota kasáren je plně zachována, s výjimkou dodatečně přistavěných rizalitů. Průčelí jsou rehabilitována, pro prosvětlení podkroví jsou ve střešní rovině navrženy vikýře, v souladu s dobovou dokumentací budou provedeny jako sedlové omítané, do Haškovy ulice pultové. Dle funkčního využití jsou do střešní roviny doplněna střešní okna.

Součástí návrhu je novostavba západního křídla, doplňující uliční frontu do Haškovy ulice. Novostavba navazuje úrovní římsy (resp. okapu) na výšku stávající historické budovy, respektována je rovněž úroveň střešního hřebene. Objekt je čtyřpodlažní, ve vstupním technické podlaží jsou situovány provozní vstupy do hotelu, trafostanice, zásobování marketu, vjezd do podzemního parkingu a vstup do apartmánů. Vyšší podlaží jsou vymezena pro ubytování a bydlení.

Koncepce průčelí je jednoduchá a nadčasová. Hmota novostavby je od historické budovy „odražena“ ustupujícím krčkem, analogicky je utvářeno nároží směre do areálu Městské policie. Technické podlaží je zceleno průběžnou horizontální markýzou, kryjící oba provozní vjezdy včetně trafostanic. Fasády jsou uvažovány v kombinaci patinovaných omítek a kamenného (resp. keramického) obkladu technického podlaží.SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 1999 - 2015 A+U Design, spol. s r.o.

0.24.0 || 2011-03-14 | 2537 | 37 || 93900 @ 41