Kiszová Radmila, Ing.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 01968


kiszova: logo


sídlo firmy
Libhošť 455
742 57 Nový Jičín
Česká republika

projekční kancelář
Sokolovská 16
741 01 Nový Jičín

vedlejší provozovna
Prodej květin, slavnostní a smuteční vazby aj.
ul. Hřbitovní
741 01 Nový Jičín

+420 556 745 788
+420 602 524 698
kiszova@arch.cz
www.arch.cz/kiszova

Firma provozuje svoji činnost od roku 1990.

REFERENCE

fotodokumentace

fotodokumentace

perspektivy

perspektivy

axonometrické pohledy

axonometrické pohledy

reference

reference

kvalifikační předpoklady

kvalifikační předp ...

EIA - dokumentace, posudky, oznámení

EIA - dokumentace, ...

SEA - posuzování

SEA - posuzování

ekologické audity

ekologické audity

znalecké posudky

znalecké posudky

sadovnické hodnocení dřevin

sadovnické hodnoce ...

návrhy ozelenění - sadové úpravy

návrhy ozelenění - ...
KISZOVÁ RADMILA

Autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura - zpracování projektů a vizualizace na počítači

Auditor pro životní prostředí dle nařízení EHS č.1836/93 a ISO 14001

Osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí – EIA

SEA – hodnocení vlivů koncepcí, územních plánů aj. na životní prostředí

Soudní znalec
… v oboru životního prostředí
- Zemědělství – ovocnářství a zahradnictví
- Okrasné sadovnictví
… v oboru ochrana přírody
- Životní prostředí
- Odpadové hospodářství

Soudní znalec
… v oboru ekonomika – ceny a odhady pozemků a trvalých porostů
(s výjimkou stavebních pozemků, lesních pozemků a lesních porostů)

- Hodnocení rizik
- Strukturální fondy
- Vedení evidence odpadů a poradenství v odpadovém hospodářství


SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 1999 - 2019 Kiszová Radmila - PINIA

1.11.30 || 2011-03-25 | 3868 | 12 || 45051 @ 15