Kiszová Radmila, Ing.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 01968


kiszova: logo


sídlo firmy
Libhošť 455
742 57 Nový Jičín
Česká republika

projekční kancelář
Sokolovská 16
741 01 Nový Jičín

vedlejší provozovna
Prodej květin, slavnostní a smuteční vazby aj.
ul. Hřbitovní
741 01 Nový Jičín

+420 556 745 788
+420 602 524 698
kiszova@arch.cz
www.arch.cz/kiszova

Firma provozuje svoji činnost od roku 1990.

REFERENCE

fotodokumentace

fotodokumentace

perspektivy

perspektivy

axonometrické pohledy

axonometrické pohledy

reference

reference

kvalifikační předpoklady

kvalifikační předp ...

EIA - dokumentace, posudky, oznámení

EIA - dokumentace, ...

SEA - posuzování

SEA - posuzování

ekologické audity

ekologické audity

znalecké posudky

znalecké posudky

sadovnické hodnocení dřevin

sadovnické hodnoce ...

návrhy ozelenění - sadové úpravy

návrhy ozelenění - ...


reference

SEA- posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí a veřejné zdraví
- SEA Jiříkov
- SEA Suchdol nad Odrou
- SEA Jeseník nad Odrou
- SEA Horní Bečva
- SEA Starý Jičín
- SEA Metylovice
- SEA Prostřední Bečva
- SEA Nošovice

Z dokumentací EIA, týkajících se přestavby, rekonstrukce či nových staveb,
na něž jsem zpracovávala dokumentaci hodnocení vlivu projektů staveb na životní prostředí, jsou následující:
- Výrobna suchých maltových směsí ve Studénce
- Přestavba linky výroby kmene Glazura Roudnice n.L.
- C.I.Centrum Nový Jičín
- Dostavba provozovny a změna technologie čerpání kyselky
- Obchodní komplex Kopřivnice
- Rekonstrukce výkrmny prasat Hukovice
- Změna užívání kravínů na stáje pro prasata- Ženklava
- Rekonstrukce farmy a změna druhu zvířat na farmě v Loděnici
- Dostavba Rozšíření Palackého ul. Přerov
- Asanace ekologické zátěže- skládka odpadů -Bílov
- Výkrmna prasat Hůrka
- Rekonstrukce stájí pro chov dojnic v Lošticích
- Rekonstrukce a dostavba farmy chovu skotu Velké Heraltice
- Ekologická farma Jičina
- Obchodní komplex Kopřivnice
- Rekonstrukce a dostavba farmy chovu skotu Velké Heraltice
- Obalovna živičných směsí Vražné
- Těžba štěrkopísku – lokalita Na Kůtách Valašské Meziříčí
- Obalovna živičných směsí Dobřejovice u Hosína

Z oznámení EIA týkajících se přestavby, rekonstrukce či nových staveb,
na něž jsem zpracovávala toto oznámení o vlivu projektů staveb na životní prostředí, jsou následující:
- Třídírna a lisovna druhotných surovin Štoky
- Parkoviště SLL Karlova Studánka, s.p.
- Zimoviště pro ustájení hovězího dobytka-Jiříkov
- Retenční nádrž Vražné
- Obalovna Vražné
- Zvýšení ochranných hrází podél řeky Odry v Ostravě I.etapa stavba č. 1 – 5 , II.etapa stavba č.1 – 3
- Protipovodňová opatření v prostoru Bohumínska – stavba č. 1 – 6
- Třídírna a lisovna druhotných surovin Štoky
- Parkoviště SLL Karlova Studánka, s.p.
- Zimoviště pro ustájení hovězího dobytka-Jiříkov
- Retenční nádrž Vražné
- Vlastní čerpací stanice, areál fy Slumeko, Kopřivnice č.parc. 1294/7
- Likvidace autovraků Varnsdorf
- Zařízení ke sběru autovraků Teplice
- Lyžařská chata Svinec- modernizace a revitalizace
- Obchodní centrum Stop- Všebořice
- Sjezdová trať Vápenná
- Sběrný dvůr Dolní Pustevna
- Novostavba skladové a montážní haly- Frenštát p. Radhoštěm
- Stáj pro chov koní včetně přípravny krmiv
- Vrtaná trubní studna Žilina u Nového Jičína - Parkoviště KES Vratimov
- Vrtaná trubní studna Rybí – Kramoliš
- Provoz zpracování dřeva, Frenštát pod Radhoštěm
- Těžba štěrkopísku, Police u Valašského Meziříčí
- Přístavba skladové a montážní haly Bělotín
- Rozšíření autobazaru Kopřivnice o autovrakoviště
- AURA- sportovně relaxační centrum Frenštát pod Radhoštěm
- Bytové domy Polská-Ostrava Poruba
- Těžba nevyhrazeného nerostu písku v obci Police okr. Vsetín
- Těžba nevyhrazeného nerostu písku v obci Police okr. Vsetín na parcele č. 2577
- Obnova rybníka Parný mlýn
- Skladová hala Sokolnice u Brna

Projekty sadových úprav
- Návrh ozelenění okolí Domu s pečovatelskou službou- ve Studénce“ –včetně návrhu střešní zahrady
- Návrh ozelenění katolického hřbitova Suchdol nad Odrou
- Návrh ozelenění evangelického hřbitova Suchdol nad Odrou
- Návrh ozelenění hřbitova na Kletné
- Ozelenění skládky PDO Mořkov
- Zámecký areál Lázně Mšené – dendrologické posouzení a vyhodnocení dřevin
- Ozelenění střediska Olbramice – ZD Slezan
- Sadové úpravy veřejné zeleně v Olbramicích
- Sadové úpravy Mořkov
- Sadové úpravy Tatrovanka Nový Jičín
- Skladový areál Nové Dvory- ozelenění
- Zámecký areál Čížkovice – dendrologické posouzení a vyhodnocení včetně návrhu sadových úprav
- Hřbitov – rozptylová loučka – Roudnice nad Labem - dendrologické posouzení a vyhodnocení, včetně návrhu sadových úprav
- Inventarizace a vyhodnocení zeleně pro stavby „Zvýšení ochranných hrází podél řeky Odry v Ostravě“
a „ Protipovodňová opatření v prostoru Bohumínska“
- Projekty nových výsadeb podél řeky Odry v Ostravě a v prostoru Bohumínska v rámci protipovodňové ochrany
- Inventarizace zeleně a dendrologické vyhodnocení – Oprava hrází řeky Opavy v Krnově
- Ekologická farma Jičina- návrh ozelenění
- Inventarizace a vyhodnocení zeleně – Protipovodňová opatření Staříč-Jeseník
- Náhradní výsadba Staříč-Jeseník – návrh ozelenění
- Studie hřbitova a inventarizace zeleně Jeseník
- Průběžně zpracování veřejné zeleně pro městské a obecní úřady, návrhy sadových úprav rodinných zahrad

Ocenění dřevin dle zák. č. 151/1997 Sb.,
Projekty rekultivací, výstavby skládek, studie skládek

- Řešení závozu a rekultivace dobývacího prostoru cihelny Kunín
- Rekultivace skládky Mořkov - Životice
- Rekultivace skládky Tísek
- Skládka TKO Líbeznice ( Praha východ) - studie výstavby
- Rekultivace části parcely č. 2504 - „ U cihelny Hlučín“
- Rekultivace dobývacího prostoru písků- cihelna Kunín
- Rekultivace skládky PDO Odry ( včetně ozelenění)
- Rekultivace skládky PDO Suchdol nad Odrou včetně ozelenění
- Rekultivace skládky „ Tomanův lom „ - Hodslavice
- Rekultivace skládky „ Stará Valteřovská „ - Fulnek
- Rekultivace skládky Sudoměř ( včetně ozelenění)
- „ Rekultivace skládky demoličního a výkopového materiálu v k.ú.Tichá“
- „ Úprava a rekultivace skládky PDO Tichá“
- Ekonomická studie výstavby skládky inertních materiálů cihelna Hlučín
- „Projektová dokumentace pro vybudování stálých stanovišť pro kontejnery 1100 l na komunální odpad u bytových domů a stanoviště pro umístění hnízd na tříděný odpad „
-„ Přehled fondu paliv v okrese Nový Jičín v letech 1992 – 1996, předpokládaný vývoj spotřeby v dalších letech, včetně ekonomického vyhodnocení“
-„Studie současného stavu nepovolených a dříve užívaných skládek ( černé skládky )“ na území okresu Nový Jičín včetně jejich vztahu k okolnímu prostředí
- Studie proveditelnosti a účelnosti (STPÚ –Feasibility Study) „ Přeložka silnice I/45 a I/57 Bruntál-Krnov-Bartultovice“

Ekologické audity
OSP Fulnek
Provozovna zahradnictví ve Fulneku a v Odrách
Část zemědˇ. Usedlosti č.p. 62 na parc.č. 153/1,k.ú.Stachovice
Nemovitosti navržené k privatizaci:
- areál skleníků ve F.Místku
- obytný dům čp. 15 Hnojník
- ČOV Hnojník
- sklad kapalných hnojiv-soc.zař.se strojovnou
- kravín a kůlna v Dolních Domaslavicích, k.ú.Volovec
- hospodářská budova Hnojník
- Třanovice 15
- Střítež 162 a HB
- Bocanovice - teletník a kravín
- č.projektu 80031 - Samostatně privatizované jednotky
- 2001 Seník a příslušenství Nový Dvůr
- 2002 Odchovna brojlerů Nový Dvůr
- 2003 Hospodářské středisko Crhov
- 2004 Hospodářské středisko Hartíkov - č.projektu 80033 - část hospodářského střediska Postřelmov
- č.projektu 15146 - bytový dům č.p.25 - Svatoňovice
- č.projektu 80111 - OMD Stříbrnice
- EA - samostatně privatizované jednotky OMD Bukovice
- EA - samostatně privatizované jednotky - 2001 Stříbrnice
- EA - privatizačního projektu č. 15146 - Svatoňovice
- EA - hmotný investiční majetek PFČR ve Studénce
- EA majetku PF ČR - Bílov
- EA - majetku PF ČR - Velké Albrechtice
- EA - majetku PF ČR - Jistebník
- EA - majetku PF ČR - Jistebník
- EA - majetku PF ČR - Bravantice
- EA - majetku PF ČR - Stará Ves
- EA - majetku PF ČR - Bílovec
- EA - majetku PF ČR - Velké Albrechtice
- EA - Tatra Příbor
- EA - Keraunion , a.s. Dubí
- EA - Union Lesní brána, a.s. Dubí
- EA - majetku PF ČR - Velké Albrechtice
- EA – Bravantice,Bílovec,Velké Albrechtice
- EA – Bílovec,Klimkovice,Jistebník
- EA – k.ú.Strahovice, k.ú.Čermná
- EA – Areál zahradnictví – Moravská Ostrava
- EA – zemědělské stavby živočišné výroby k.ú.Skřípov,okr.Prostějov
- EA – kravín,odchovna mladého dobytka k.ú.Lhota u Konice,okr.Prostějov
- EA – k.ú.Brodek u Konice,okr.Prostějov
- EA – k.ú.Brodek u Konice,(nová část)okr.Prostějov
- EA – k.ú.Nový Hrozenkov, okr.Vsetín
- EA – k.ú.Runářov, okr.Prostějov
- EA – Areál zahradnictví Ostrava-Kunčičky,ul.Škrobálková - s pozemky
- EA – Areál staveb živočišné výroby a venkovních úprav bývalého „Školního statku „ včetně trvalých porostů a pozemků – Ostrava Nová Ves
- EA – Obytný dům Zpupná Lhota čp.7
- EA – Chotěbuz-zámek a hospodářská část,k.ú.Chotěbuz,na p.č.1,4,5,6,7,8,9,10,12
- EA – Sklad krmiv – k.ú.Rychvald – bez pozemků
- EA – Obytný dům Český Těšín čp. 394, + hospodářská budova
- EA – Chotěbuz 12 bj. čp.269,270,k.ú.Chotěbuz na p.č. 2,3
- EA – Albrechtice u Českého Těšína-moštárna
- EA – Objekty pro živočišnou výrobu – k.ú.Zpupná Lhoty-lokalita Kyšinec, sklep k.ú. Mosty
- EA – Staré Město u Karviné – Areál skleníků s pozemkem
- EA – Středisko živočišné výroby Český Těšín- k.ú.Český Těšín včetně pozemků
- EA – Středisko živočišné výroby k.ú.Zpupná Lhota včetně pozemků
- EA – Středisko živočišné výroby Červinec- k.ú.Český Těšín včetně pozemků
- EA – Bytová jednotka čp. 431 Studénka – k.ú.Butovice včetně pozemků
- EA – Příbor středisko Klokočov a Točna k.ú.Příbor
- EA – Středisko Jistebník – Dolní dvůr
- EA – Kopřivnice k.ú.Kopřivnice
- EA – Středisko ŽV k.ú.Zpupná Lhota II.
- EA – Plzeňský prazdroj a.s., v Karlových Varech, k.ú. Rybáře
- EA – Středisko ŽV Štramberk, k.ú.Štramberek
- EA – Středisko ŽV Ženklava, k.ú.Ženklava
- Posouzení zatížení ŽP dosavadním provozem - Areál společnosti České Ergo, s.r.o. Praha
- EA – Zemědělská hospodářská budova k.ú.Hovězí, okr.Vsetín
- EA – Středisko Bravantice – historická část. k.ú.Bravantice,okr.N.Jičín
- EA – Rybářství Jistebník – budovy a stavby
- EA – Trafostanice Rožnov pod Radhoštěm, k.ú.Tylovice, okr.Vsetín

Posudky na SFŽP ČR, PHARE aj.
- Posouzení výhodnosti stavby skládky inertních materiálů - lokalita za Klenosem Příbor
- Náhrada topného media tuhá paliva na zemní plyn
- Posudek na rekultivaci skládky „Tomanův lom“ – Hodslavice
- Ekonomické zhodnocení uvedení skládky TKO v Hodslavicích do souladu s právními předpisy v odpadovém hospodářství
- Plynofikace obce Hůrka
- Asanace ekologické zátěže skládky odpadů Bílov
- Zhodnocení plošné plynofikace na životní prostředí
- Hodnocení sanace a rekultivace skládky TKO v Mořkově na životní prostředí
- Zhodnocení vlivu akce-Odry III.stavba-plynofikace města- na životní prostředí
- Skládka TDO Fulnek- Svedení srážkových a průsakových vod
- Zhodnocení plynofikace obce Hodslavice I.etapa- na životní prostředí
- Zhodnocení plynofikace obce Starý Jičín-Petřkovice na životní prostředí
- Zhodnocení plynofikace bytového domu čp.864 a 865 obce Velké Karlovice na životní prostředí
- Zhodnocení plynofikace obce Hodslavice-II.etapa – na životní prostředí
- Zhodnocení Dostavby kulturního zařízení obce v Sedlnicích- na životní prostředí
- Zhodnocení plynofikace obcí Polouvsí, Dub,Heřmanice a Blahutovice na životní prostředí
- Zhodnocení stavby kanalizace a ČOV obce Bernartice n.O.- kanalizace a ČS oblasti Horecko na životní prostředí
- Zhodnocení vlivu přestavby kotelny OÚ Lešná na životní prostředí
- Plynofikace obce Horní Bečva I. etapa
- Plynofikace obce Vlkovice

Programy odpadového hospodářství pro:
Programy odpadového hospodářství zpracovávala firma průběžně během doby trvání a dle platné legislativy . Jedná se o různé obory činností , např.
* autoservisy
( Kvita-Příbor, Tomu“ Records-Starý Jičín, Hopp-Jeseník n.Odrou, Čuba-Kopřivnice,Delta-Nový Jičín,Holášek-Příbor,Březina-Příbor,Euroservis Norden spol.s r.o. Šenov u Nového Jičína)
* lakovny
( Přikryl-Hodslavice, Chromý-Sedlnice)
* čerpací stanice PHM
( Špok-Borovec,Azyl-Bílovec, Faith-Příbor, Jugo-Kopřivnice Lubina, FotoMorava-Kopřivnice)
* restaurace, motely, hotely
( MH Centrum - Loučka, Transcop,a.s. Nový Jičín)
* lékárny
( N.Jičín)
* čalounictví
( Konkys-Hodslavice, čalounictví - Bludovice)
* pneuservisy
* zemědělské podniky a družstva
( Podnik živočiš, výr. Nový Jičín)
* zahradnictví
( Petal- Nový Jičín, Klos-Nový Jičín, Bálek-Nový Jičín)
* stavební firmy
( Severomoravská stavební-Nový Jičín, aj.)
* výstavby plynovodů
(Martinák-Frenštát p.R., Plynstav-Nový Jičín,Martinák-Zajíc-Valašské Meziříčí)
* aj. druhy činností


Průběžné vedení evidence odpadového hospodářství firem

Příprava na zpracování plánů odpadového hospodářství dle zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

Z dalších realizovaných zakázek se jedná o :
- soudně znalecké posudky v oblasti životního prostředí
- provozní plány ČOV
- havarijní plány nakládání s ropnými látkami
- podklady pro stavební řízení
- aj ., které se netýkají odpad. hospodářství
SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 1999 - 2019 Kiszová Radmila - PINIA

1.11.30 || 2011-03-25 | 3868 | 12 || 45050 @ 15