Kiszová Radmila, Ing.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 01968


kiszova: logo


sídlo firmy
Libhošť 455
742 57 Nový Jičín
Česká republika

projekční kancelář
Sokolovská 16
741 01 Nový Jičín

vedlejší provozovna
Prodej květin, slavnostní a smuteční vazby aj.
ul. Hřbitovní
741 01 Nový Jičín

+420 556 745 788
+420 602 524 698
kiszova@arch.cz
www.arch.cz/kiszova

Firma provozuje svoji činnost od roku 1990.

REFERENCE

fotodokumentace

fotodokumentace

perspektivy

perspektivy

axonometrické pohledy

axonometrické pohledy

reference

reference

kvalifikační předpoklady

kvalifikační předp ...

EIA - dokumentace, posudky, oznámení

EIA - dokumentace, ...

SEA - posuzování

SEA - posuzování

ekologické audity

ekologické audity

znalecké posudky

znalecké posudky

sadovnické hodnocení dřevin

sadovnické hodnoce ...

návrhy ozelenění - sadové úpravy

návrhy ozelenění - ...


návrhy ozelenění - sadové úpravy

Návrhy ozelenění - sadové úpravy
- Návrh ozelenění okolí Domu s pečovatelskou službou- ve Studénce“ – včetně návrhu střešní zahrady
- Návrh ozelenění katolického hřbitova Suchdol nad Odrou
- Návrh ozelenění evangelického hřbitova Suchdol nad Odrou
- Návrh ozelenění hřbitova na Kletné
- Ozelenění skládky PDO Mořkov
- Zámecký areál Lázně Mšené – dendrologické posouzení a vyhodnocení dřevin
- Ozelenění střediska Olbramice – ZD Slezan
- Sadové úpravy veřejné zeleně v Olbramicích
- Sadové úpravy Mořkov
- Sadové úpravy Tatrovanka Nový Jičín
- Skladový areál Nové Dvory- ozelenění
- Zámecký areál Čížkovice – dendrologické posouzení a vyhodnocení včetně návrhu sadových úprav
- Hřbitov – rozptylová loučka – Roudnice nad Labem- dendrologické posouzení a vyhodnocení, včetně návrhu sadových úprav
- Inventarizace a vyhodnocení zeleně pro stavby „ Zvýšení ochranných hrází podél řeky Odry v Ostravě“

Návrhy ozelenění - sadové úpravy
- Návrh ozelenění okolí Domu s pečovatelskou službou- ve Studénce“ – včetně návrhu střešní zahrady
- Návrh ozelenění katolického hřbitova Suchdol nad Odrou
- Návrh ozelenění evangelického hřbitova Suchdol nad Odrou
- Návrh ozelenění hřbitova na Kletné
- Ozelenění skládky PDO Mořkov
- Zámecký areál Lázně Mšené – dendrologické posouzení a vyhodnocení dřevin
- Ozelenění střediska Olbramice – ZD Slezan
- Sadové úpravy veřejné zeleně v Olbramicích
- Sadové úpravy Mořkov
- Sadové úpravy Tatrovanka Nový Jičín
- Skladový areál Nové Dvory- ozelenění
- Zámecký areál Čížkovice – dendrologické posouzení a vyhodnocení včetně návrhu sadových úprav
- Hřbitov – rozptylová loučka – Roudnice nad Labem- dendrologické posouzení a vyhodnocení, včetně návrhu sadových úprav
- Inventarizace a vyhodnocení zeleně pro stavby „Zvýšení ochranných hrází podél řeky Odry v Ostravě“
a „ Protipovodňová opatření v prostoru Bohumínska“
- Projekty nových výsadeb podél řeky Odry v Ostravě a v prostoru Bohumínska v rámci protipovodňové ochrany
- Inventarizace zeleně a dendrologické vyhodnocení – Oprava hrází řeky Opavy v Krnově
- Ekologická farma Jičina - návrh ozelenění
- Inventarizace a vyhodnocení zeleně – Protipovodňová opatření Staříč - Jeseník
- Náhradní výsadba Staříč-Jeseník – návrh ozelenění
- Studie hřbitova Jeseník
- Ozelenění domova mládeže Odry
- Kamenický Šenov - studie Parku u Panské skály
- Kamenický Šenov – studie Parku seniorů
- Kamenický Šenov – studie Parku studentů
- Kamenický Šenov – studie Parku dětí
- Kamenický Šenov – studie Parku sklářů
- Kamenický Šenov – studie parku mládeže
- Kamenický Šenov – studie prostoru před radnicí

Návrhy vegetačních doprovodných výsadeb vodních toků
(Odra v Ostravě, v Ostravě Porubě, Zábřehu, Nové Vsi, Přívozu a Bohumíně)

Návrhy sadových úprav zahrad u rodinných domů aj....


SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 1999 - 2019 Kiszová Radmila - PINIA

1.11.30 || 2011-03-25 | 3868 | 12 || 45050 @ 14