Kiszová Radmila, Ing.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 01968


kiszova: logo


sídlo firmy
Libhošť 455
742 57 Nový Jičín
Česká republika

projekční kancelář
Sokolovská 16
741 01 Nový Jičín

vedlejší provozovna
Prodej květin, slavnostní a smuteční vazby aj.
ul. Hřbitovní
741 01 Nový Jičín

+420 556 745 788
+420 602 524 698
kiszova@arch.cz
www.arch.cz/kiszova

Firma provozuje svoji činnost od roku 1990.

REFERENCE

fotodokumentace

fotodokumentace

perspektivy

perspektivy

axonometrické pohledy

axonometrické pohledy

reference

reference

kvalifikační předpoklady

kvalifikační předp ...

EIA - dokumentace, posudky, oznámení

EIA - dokumentace, ...

SEA - posuzování

SEA - posuzování

ekologické audity

ekologické audity

znalecké posudky

znalecké posudky

sadovnické hodnocení dřevin

sadovnické hodnoce ...

návrhy ozelenění - sadové úpravy

návrhy ozelenění - ...


znalecké posudky

Znalecké posudky:

Pro občany
Pro fyzické osoby
Pro právnické osobyZnalkyně v oboru:

zemědělství - odvětví ovocnářství a zahradnictví
- specializace okrasné sadovnictví

v oboru ochrana přírody
- specializace životní prostředí
- specializace odpadové hospodářství

v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady pozemků a trvalých porostů
(s výjimkou stavebních pozemků, lesních pozemků a lesních porostů)


Znalkyně vedena u Krajského soudu v Ostravě v knize slibů pod pořad.číslem 3196,
bytem Libhošť 455, PSČ 742 57

Výčet posudků u Krajského soudu v Ostravě


SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 1999 - 2019 Kiszová Radmila - PINIA

1.11.30 || 2011-03-25 | 3868 | 12 || 45051 @ 15