Kiszová Radmila, Ing.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 01968


kiszova: logo


sídlo firmy
Libhošť 455
742 57 Nový Jičín
Česká republika

projekční kancelář
Sokolovská 16
741 01 Nový Jičín

vedlejší provozovna
Prodej květin, slavnostní a smuteční vazby aj.
ul. Hřbitovní
741 01 Nový Jičín

+420 556 745 788
+420 602 524 698
kiszova@arch.cz
www.arch.cz/kiszova

Firma provozuje svoji činnost od roku 1990.

REFERENCE

fotodokumentace

fotodokumentace

perspektivy

perspektivy

axonometrické pohledy

axonometrické pohledy

reference

reference

kvalifikační předpoklady

kvalifikační předp ...

EIA - dokumentace, posudky, oznámení

EIA - dokumentace, ...

SEA - posuzování

SEA - posuzování

ekologické audity

ekologické audity

znalecké posudky

znalecké posudky

sadovnické hodnocení dřevin

sadovnické hodnoce ...

návrhy ozelenění - sadové úpravy

návrhy ozelenění - ...


EIA - dokumentace, posudky, oznámení

EIA - dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí

- Výrobna suchých maltových směsí ve Studénce
- Rekonstrukce výkrmny prasat Hukovice
- Změna užívání kravínů na stáje pro prasata- Ženklava
- Rekonstrukce farmy a změna druhu zvířat na farmě v Loděnici
- Rozšíření Palackého ul. Přerov
- Asanace ekologické zátěže- skládka odpadů - Bílov
- Dostavba farmy chovu skotu Velké Heraltice
- Výkrmna prasat Hůrka
- Přestavba linky výroby kmene Glazura Roudnice n. L.
- Chov prasat Hynčice
- C.I.Centrum Nový Jičín
- Rekonstrukce stájí pro chov dojnic v Lošticích
- Dostavba provozovny a změna technologie čerpání kyselky
- Obchodní komplex Kopřivnice
- Rekonstrukce a dostavba farmy chovu skotu Velké Heraltice
- Ekologická farma Jičina
- Pravobřežní protipovodňová ochrana Karviné, stavba č. 5102
- Pravobřežní protipovodňová ochrana Karviné, stavba č. 5104
- Obalovna živičných směsí Vražné
- Rybník Alfibon – využití území Vražné
- Obalovna živičných směsí Dobřejovice u Hosína


EIA - posudky hodnocení vlivů na životní prostředí

- Rekonstrukce výkrmny prasat Kujavy
- Rekonstrukce výkrmny býků na výkrm prasat středisko Studénka I
- Adaptace OMD na výkrm prasat 330 ks Starý Jičín-Janovice
- Úprava a rekonstrukce farmy Palačov
- Změna zástavu farmy v Klimkovicích
- Adaptace kravína a OMD v Čavisově na chov prasat
- Rekonstrukce výkrmny hovězího žíru na ustájení prasat ve středisku Jestřábí
- Oprava VKK Luboměř
- Sklad chemikálií,olejů a nebezpečných odpadů
- Rozšíření montážní haly Fy Primus Příbor
- Obalovna živičných směsí Sedlnice
- Silnice I/56 – Nová Místecká Ostrava
- Stáj pro 287 ks dojnic - Líšov
- Ekofarma mléčného skotu v Pustějově


EIA – oznámení dle § 6 zák.č. 100/2001 Sb.,

- Zvýšení ochranných hrází podél řeky Odry v Ostravě I.etapa stavba č. 1 – 5 , II.etapa stavba č.1 – 3
- Protipovodňová opatření v prostoru Bohumínska – stavba č. 1 – 6
- Protipovodňová opatření v prostoru Bohumínska – stavba č. 3 – 6
- Třídírna a lisovna druhotných surovin Štoky
- Parkoviště SLL Karlova Studánka, s.p.
- Zimoviště pro ustájení hovězího dobytka - Jiříkov
- Likvidace autovlaků Varnsdorf
- Vlastní čerpací stanice, areál fy Slumeko, Kopřivnice č. parc. 1294/7
- Těžba štěrkopísku – lokalita Na kůtách Valašské Meziříčí
- Zařízení ke sběru autovraků Teplice
- Sjezdová trať Vápenná
- Obchodní centrum Stop - Všebořice
- Výkupna a sběrný dvůr Dolní Poustevna
- Novostavba skladové a montážní haly- Frenštát p. Radhoštěm
- Stáj pro chov koní včetně přípravny krmiv
- Novostavba autoservisu a skladu zahradního nářadí
- Vrtaná trubní studna Rybí
- Vrtaná trubní studna Žilina u Nového Jičína
- Parkoviště KES,spol.s r.o. Vratimov
- Provoz zpracování dřeva, Frenštát pod Radhoštěm
- Těžba nevyhrazeného nerostu písku v obci Police okr.Vsetín
- Novostavba diskontní prodejny potravin Penny a prodeje masa a uzenin Blažek, parkoviště osobních vozidel o kapacitě 45 stání, k.ú.Kravaře ve Slezsku
- Těžba nevyhrazeného nerostu písku v obci Police okr. Vsetín na parcele č. 2577
- Rozšíření autobazaru Kopřivnice o autovrakoviště Nádražní ulice
- Sportovně-relaxační centrum Aura, Frenštát p.Radhoštěm
- Bytové domy Polská,Ostrava-Poruba
- Obnova rybníka Parný mlým
- Historické městečko Křížov
- Zařízení ke sběru,výkupu a využívání odpadů a sběrného dvora vybraných složek komunálního odpadu Mimoň
- Protipovodňová opatření města Terezín
- Skladový areál DEMOS, Sokolnice u BrnaSEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 1999 - 2019 Kiszová Radmila - PINIA

1.11.30 || 2011-03-25 | 3868 | 12 || 45051 @ 15