Krátký Vladimír,
Doc. Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 00048

* 29.4.1952
člen České komory architektů
člen Obce architektů
Středotlací
FA ČVUT-vedoucí atelieru


Atelier Krátký
Štorkánova 14
150 00 Praha 5
Česká republika

+420 236 181 243
atelierkratky@volny.cz
www.arch.cz/kratky
atelierkratky.cz

spolupracovníci:
Ing. arch. Monika Čížková
Ing. arch. Josef Pfeifer
Ing. arch. Ivan Šmejc

REFERENCE

Doc. Ing. arch. Vladimír Krátký

Doc. Ing. arch. Vl ...


Doc. Ing. arch. Vladimír Krátký

AKADEMICKÁ PRAXE:
Od 1990
- vedoucí atelieru architektonické tvorby FA ČVUT Praha
1992,1995
- University of Michigan - zimní semestr - hostující profesor

PROJEKČNÍ PRAXE:
1976 - 90 Atelier 7 PÚ HMP
1990 - 94 Atelier Omicron - K
Od 1994 Samostatný architektonický atelier


Copyright © 1998 - 2016 Atelier Krátký

1.1.12 || 2011-03-19 | 4121 | 8 || 34776 @ 4