Kratky Vladimir,
Doc. Ing. arch.

Certified Architect
Certification No. 00048

* 29.4.1952
člen České komory architektů
člen Obce architektů
Středotlací
FA ČVUT - vedoucí atelieru


Atelier Krátký
Štorkánova 14
150 00 Praha 5
Česká republika

+420 236 181 243
kratky.vladimir@tiscali.cz
www.arch.cz/kratky

spolupracovníci:
Ing. arch. Monika Čížková
Ing. arch. Josef Pfeifer
Ing. arch. Ivan Šmejc

REFERENCES

Doc. Ing. arch. Vladimír Krátký

Doc. Ing. arch. Vl ...
Copyright © 1998 - 2016 Atelier Krátký

1.1.12 || 2011-03-19 | 4121 | 8 || 34776 @ 4