Křivan Zdeněk, Ing.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 01 412


krivan: logo


PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
ING. KŘIVAN ZDENĚK
V BOKÁCH III 8
152 00 PRAHA 5
ČESKÁ REPUBLIKA

+420 251 819 813 [tlf]
+420 251 819 813 [fax]

www.arch.cz/krivan

REFERENCE

HLAVNÍ  REFERENČNÍ  AKCE

HLAVNÍ REFERENČNÍ ...
VŠECHNY AKCE REALIZUJEME OD PŘÍPRAVNÝCH FÁZÍ AŽ PO REALIZAČNÍ DOKUMENTACI, VČETNĚ AUTORSKÉHO DOZORU A ZÍSKÁNÍ VEŠKERÝCH DOKLADŮ A POVOLENÍ DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA REALIZUJEME I JEDNOTLIVÉ FÁZE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE


SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 2000 - 2017 Křivan Zdeněk Architekt

1.1.8 || 2011-03-29 | 2432 | 4 || 10887 @ 8