Plodková-Pašková Andrea,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 03511


plodkova: logo


atelier a26
Nad Obcí 227
Nová Ves
250 63 Mratín
(Praha - východ)
Česká republika

+420 605 29 59 19
andrea.plodkova@a26.cz
www.arch.cz/plodkova
www.atelier-a26.cz
V nynější době samostatná autorizovaná architektka s kolektivem specialistů v celé oblasti projektových a inženýrských činností.

Poskytuji:
• architektonické studie - návrhy
• projekční práce - kompletní projektovou dokumentaci ve všech stupních
(územní řízení, stavební řízení, změna stavby před dokončením, kolaudace,...)
• inženýring (obstarání stavebního povolení, stanovisek, územního rozhodnutí,
kolaudačního souhlasu,...)
• realizace staveb (vč. stavebního/autorského dozoru a zajištění dodavatele
stavby)

Vše v rámci veškerých typů staveb:
- novostavby - privátní i komerční
- rekonstrukce
- urbanismus a zahradní tvorba
- kompletní dodávka interiéru

Samozřejmostí je:
• individuální péče
• kvalita
• profesionalita
• spolehlivost
• komplexnost

Detailní projekt = úspora vynaložených prostředků, času a úsilí.


Copyright © 2008 - 2014 a26

1.0.7 || 2011-03-21 | 4872 | 3 || 16577 @ 4