Ullmannová Kristina,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 02988

*1964


ullmannova: logo


adresa:
Jiřinková 7
106 00 Praha 10
Česká republika

atelier:
Ječná 2
120 00 Praha 2
Česká republika

+420 605 911 798

ullmannova@arch.cz
www.arch.cz/ullmannova


prezentace na stránkách ČKA

REFERENCE

Rekonstrukce statku v Ledcích

Rekonstrukce statk ...

Bytové domy Liboc

Bytové domy Liboc

Rodinný dům v Kolomutech

Rodinný dům v Kolo ...

Rodinný dům Zbraslav

Rodinný dům Zbraslav

Rodinný dům v Třebotově - interiér

Rodinný dům v Třeb ...


Rodinný dům Zbraslav

Novostavba rodinného domu na Zbraslavi
investor: soukromá osoba
autor návrhu: Ing.arch. Kristina Ullmannová
autor fotografií: Ing.arch. Kristina Ullmannová
datum: návrh 2017

Rodinný dům je navržen na stísněném pozemku v historickém jádru Zbraslavi s úzkými uličkami v prudce svažitém terénu s parcelami lemovanými ohradními zdmi nebo domy stavěnými na hraně pozemků. Podoba navrhovaného domu je touto situací zásadně ovlivněna. Obvodové stěny ve spodní části pozemku vytvářejí stísněné prostředí uliček. Jádrem domu je polootevřený dvůr mezi dvěma křídly objektu, který se otevírá do zahrady ohraničené zdí sousedova pozemku. Hmota domu je rozdělena do menších, v místě obvyklých, objemů. Princip návrhu vychází z lokálně obvyklých charakteristických prvků, ale naplňuje je současným obsahem.


Copyright © 2004 - 2020 Ullmannová Kristina Architektka

1.5.25 || 2011-03-23 | 3628 | 8 || 29306 @ 14