Kubín Jozef,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 01 435

+420 603 460 764
j_kubin@1cernopolni.cz1cernopolni: logo


1. ČERNOPOLNÍ s.r.o.
Volfova 8
612 00 Brno
Česká republika

+420 541 248 370

+420 541 248 372


1cernopolni@1cernopolni.cz

www.1cernopolni.cz

www.arch.cz/1cernopolni


Spolupracovníci:

Ing. arch. Jana Galíková
www.1cernopolni.cz

1.ČERNOPOLNÍ s. r. o. - jsme architektonicko - stavební projektová kancelář,
která zpracovává všechny stupně projektové dokumentace,
včetně architektonických studií ve všech oblastech architektonické tvorby a stavební výroby:

  • územně plánovací podklady a dokumentace
  • objekty občanské vybavenosti
  • rekonstrukce historických objektů
  • průmyslové stavby
  • nástavby a podkrovní vestavby
  • výstavní expozice a interiéry
  • komunikace, terénní a sadové úpravy

Dokumentaci dodáváme včetně všech potřebných profesních částí
(stavební část, statika, zdravotně technické instalace, vzduchotechnika, vytápění, chlazení, elektroinstalace, měření a regulace, požární ochrana, gastrotechnologie, akustika, scénické osvětlení, komunikace, terénní a sadové úpravy, … ).

Rovněž zajišťujeme inženýrskou činnost v investiční výstavbě - průzkumy, rozbory, projednání
dokumentace včetně obstarání územního a stavebního řízení, autorský dozor.Copyright © 2001 - 2023 1. ČERNOPOLNÍ s.r.o.

1.0.12 || 2011-03-05 | 4885 | 7 || 31931 @ 3