Baueršíma Zdeněk,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 02 564

* 21.3.1934


atelier:

Kpt. Jaroše 8

586 01 Jihlava

Česká republika

+420 567 306 016

www.arch.cz/bauersima


specializace:

pozemní stavby

interiery

drobná architektura

urbanismus
Copyright © 1999 - 2012 Baueršíma Zdeněk Architekt

1.0.6 || 2011-03-09 | 4886 | 5 || 26317 @ 8