Brauner Petr,
Ing. arch.

Braunerová Jarmila,
Ing. arch.


brauner: logo


Projekční kancelář
Ing. arch. Petr Brauner

Československých letců 9
750 02 Přerov

+420 604 451 571
e-mail

www.arch.cz/brauner
Historie:
kancelář byla založena v lednu 1991 architekty Petrem Braunerem a Jarmilou Braunerovou, autorizovanými
u ČKA. Až do roku 2009 měla kancelář trvalé sídlo na ulici Tovární 41 v Olomouci, měla dva stálé spolupracující stavební konstruktéry a trvale spolupracující kanceláře, zajišťující zhotovení projektů, navazující na architektonicko stavební část dokumentace (statika, TZB, doprava atd.).
Všechny návrhy zpracovává kancelář již od roku 1996 digitální formou programem ArchiCad.
V červnu roku 2009 se kancelář přestěhovala do Přerova a zabývá se převážně architektonicko-urbanistickými návrhy staveb, návrhy interiérů a animacemi těchto staveb. Navazující projektovou dokumentaci pak zajišťuje formou subdodávek u trvale spolupracujících kanceláří a nebo provádí, u stavebníkem vybraných zhotovitelů projektové dokumentace, autorský dozor.


Stručný přehled návrhů a projektů kanceláře B&B Studio:


práce autorů do roku 1989
- pavilon A na výstavišti Flora Olomouc
- věžový dům s vodojemem v Olomouci
- malometrážní byty s restaurací Avion v Olomouci
- krematorium v Šumperku
- rekreační středisko Dopravních staveb ve Vojtěchově
- bytový dům v Olomouci v ulici Na vozovce
- tělových.pavilon SEŠ v Olomouci
- úprava vstupu provozní budovy JZD Kralice
- provozní budova RD v Olomouci
- smuteční síň ve Zlatých Horách
- vítězný návrh soutěže na řešení přednádražního prostoru v Olomouci
(spoluautoři architekti J. Janda, P.Leinert, J. Přikryl, K.Hotový a dopravní expert Ing.Hambálek)
- areál učiliště Dopravních staveb v Olomouci
- terasové bytové domy v lokalitě Šternberk-Světlov

práce po roce 1989 (po založení kanceláře)
- vítězný návrh řešení generálního ředitelství banky Haná v Prostějově
(spoluautor ing.arch.Langer)
- hotel Diana ve velkých Losinách
- odměna za návrh v architektonické soutěži na přestavbu panelárny na technické muzeum v Brně
- soutěž na Krajský úřad v Olomouci
- soutěž na Tyršův most v Přerově
(statika Ing.J.Dostál)
- návrh a projekt Hotelu v ul.Michalské stromořadí v Olomouci
- návrh a projekt ČD centra v Olomouci Hl.nádraží
- návrh a projekt ČD centra a parteru výpr. budovy nádraží v Šumperku
- návrh a projekt rekonstrukce a dostavby vnitrobloku domu č.18 na Horním nám. v Olomouci
- návrh a projekt rodinného domku v Přerově - Újezdci
- studie a projekt řešení vstupu do šaten gymnázia v Litovli
- parterové úpravy ul.Malá Dlážka v Přerově
- US lokality R4 Velký Újezd
- plán regenerace městské památkové zóny Litovel
- parterové úpravy ul.malá Dlážka v Přerově
- studie úpravy kašny v Přerově
- hotel Gemo v Olomouci
- hotel M ve Šternberku
- rekonstrukce a nástavba České pojišťovny v Prostějově
- Finanční úřad a Všeobecná zdravotní pojišťovna v Olomouci
- rekonstrukce a nástavba teplárny v Olomouci
- expozitura Živnostenské banky v Olomouci
- expozitura Živnostenské banky v Prostějově
- rekonstrukce muzea v Litovli
- studie + DUR na integrované centrum tísňového volání pro Olomoucký kraj
(zpracováno v zaměstnaneckém poměru ve Stavoprojektu Olomouc)
- vila s kancelářemi pro Dr.Vytopila v Olomouci-Droždíně
- vila v Lipůvce u Brna
- 20 bytových jednotek za Finančním úřadem v Olomouci
- 56 malometrážních bytů na Peškově ulici v Olomouci
- dům s pečovatelskou službou v Olomouci na Peškově ul.
- dům s pečovatelskou službou v Havířově na Karvinské ul.
- rekonstrukce parteru hlavního nádraží Olomouc
- rekonstrukce činžovního domu v Brně, Jiráskově ul.
- půdní vestavba v Olomouci Hejčíně
- studie přístavby autosalonu Suzuki v Přerově
- návrh a projekt haly ČMŽO v Přerově
- studie a projekt rekonstrukce školní jídelny ZŠ Jungmannova v Litovli
- studie a projekt rekonstrukce školní jídelny u gymnázia v Litovli
- plán regenerace historického jádra Litovel
- urbanistická studie zástavby rodinnými domky v Litovli
- územní plán obce Velký Újezd
- studie a projekt rodinného domku v Přerově-Újezdci
- projekt rekonstrukce rodinného domku v Přerově
- architektonicko-urbanistická studie + DUR dostavby pavilonu A pro výstaviště Flora Olomouc
- studie a projekt etapizace rekonstrukce pavilonu A a jeho dostavby v rámci rozvoje
výstaviště Flora Olomouc
(zpracováno v zaměstnaneckém poměru ve Stavoprojektu Olomouc)
- návrh interiéru vagonu pro ČMŽO Přerov
- studie a projekt rekonstrukce fasád věžového domu s vodojemem v Olomouci
- spolupráce na projektu rekonstrukce fasád bytového domu s restaurací Avion v Olomouci
- DUR a projekt úprav prostoru kolem kašny před restaurací Haná v PřerověCopyright © 2001 - 2019 Projekční kancelář Ing. arch. Petr Brauner

2.0.11 || 2013-03-27 | 4041 | 9 || 34753 @ 17