Ehl Jiří, Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 00 594


EHL&ARCHITECTS

+420 602 208 142

ehl@arch.cz www.arch.cz/ehl

REFERENCE

Dům v Chomutovicích - studie

Dům v Chomutovicíc ...

Centrum Palmovka - zelené obchodně společenské a správní centrum v Praze 8

Centrum Palmovka - ...

Vila v Praze 10 Hostivaři

Vila v Praze 10 Ho ...

Kemp Trhovky - územní studie rozvoje

Kemp Trhovky - úze ...

Přestavba rodinné vily v Praze

Přestavba rodinné ...

Obchodně společenské centrum Olomouc

Obchodně společens ...

Vila v Mukařově

Vila v Mukařově

Územní studie administrativně komerčního areálu v Praze Horních Počernicích

Územní studie admi ...

Vila za Prahou

Vila za Prahou

Prověřovací studie využití pozemku v Praze 3

Prověřovací studie ...

Autosalon BMW v Praze Čakovicích

Autosalon BMW v Pr ...

Konverze areálu bývalého Masokombinátu Čakovice (brownfields) na areál hypermarketu Globus

Konverze areálu bý ...

Návrh kuchyně - RD Mistrovice

Návrh kuchyně - RD ...


Kemp Trhovky - územní studie rozvoje

Územní studie - návrh 2009

Územní studie - návrh 2009

Územní studie - návrh 2009 Územní studie - zákres návrhu do stavu území 2009

Cílem US bylo prověřit možnost rozvoje stávajícího areálu kempu na plnohodnotný a atraktivní areál na břehu Orlické přehrady na Vltavě. Kemp by měl nabídnout takovou škálu služeb, která umožní zatřídění kempu do kategorie ****. US slouží jako strategický podklad, podle kterého se účelně a detailně řídí postupný rozvoj stávajícího areálu kempu.

Stávající areál má nepravidelný tvar a má rozlohu cca 7,55ha, nachází se na okraji katastrálního území Orlické Zlákovice (západním směrem následuje k.ú. Těchnice) v nadmořské výšce cca 368 m.n.m. V delším směru má areál délku cca 555 m, v užším směru je délka cca 240 m. Severní a západní hranu kempu tvoří les, jižní hrana kempu je v dotyku s pozemkem Povodí Vltavy – tedy je v kontaktu s vodní nádrží přehrady Orlík. Za západní hranicí kempu je louka. Terén kempu je mírně vlnitý a v zásadě svažitý směrem východním a jižním. Nejvyšší bod pozemku kempu leží v severní části v nadmořské výšce 380 m.n.m., nejnižší bod se nachází při jižní hranici v nadmořské výšce 360 m.n.m.

Urbanistický koncept návrhu je založen na vybudování tzv. relaxační trasy, která lemuje obvod celého areálu, která bude mít vlastní veřejné osvětlení a bude využitelná jak v denních tak i ve večerních hodinách pro všechny pohybové aktivity (běh, cyklo, brusle, skate atp.) Relaxační trasa bude hladká asfaltová plocha, která má šířku 3,5m délku cca 1500m. Trasa je po obvodu doplněna o další aktivity jako stolní tenis, minigolf a vymezené plochy pro petangue (v návrhu není specifikováno). Trasa bude ve své severní části sloužit i jako příjezd k navrženým srubovým chatkám, ve východní části poslouží jako příjezd ke karavanovým stáním.

V severní části areálu se nachází 27 srubových chatek, které jsou rozmístěny podél relaxační trasy právě tak, aby bylo umožněno gravitační odkanalizování do budoucí ČOV. U každé chatky je možnost zaparkování jednoho osobního automobilu na ploše ze zatravněných dlaždic.

Vymezená stání s elektrickými přípojkami pro karavany jsou navrženy podél východní větve relaxačníokružní trasy. Bude zde možnost parkování až 75 karavanů.

Areál je doplněn dalšími sportovními aktivitami, které jsou soustředěny v severovýchodní části. Jedná se o jedno hřiště pro tenis, hřiště pro basketbal, hřiště pro odbíjenou a tři hřiště pro badminton. Tato jakási sportovně relaxační zóna je doplněna o dětské hřiště a venkovní bazén (25m).

Nejsevernější část areálu (ve svahu pod lesem) je navržena jako trampská zóna. Je zde centrální ohniště, kolem kterého je navržena rovná kruhová plocha pro stany, je zde i větší plocha pro umístění tzv. partystanu. Protože tato zóna nebude běžně dostupná automobilem, bude vyhrazena pro „skalní„ trampy bez vozidel, případně zde bude možné v separované poloze umístit jinou uzavřenou společnost.

Další aktivitou v kempu bude tzv. lanový park, který je navržen v severozápadní části při relaxační trase.

Sociální zařízení kempu jsou navržena dvě. Obě jsou umístěna tak, aby je bylo možné gravitačně odkanalizovat do budoucí ČOV a zároveň byla v docházkové vzdálenosti max. 130 m od nejvzdálenějšího bodu dostupu. Jižněji umístěné sociální zařízení, které je navrženo v přední resp. jižnější části areálu, má základní hygienická vybavení, vč. sprch, umývání nádobí atp. Severněji umístěná budova sociálního zázemí je rozlehlejší a vedle svého základního poslání je doplněna možností přípravy jídel v kuchyňských boxech, jsou zde pronajímatelné lednice, automatické pračky prádla atp. Víceméně společenská funkce, kterou toto zařízení svým vybavením nabude, je podtržena navrženým grilovacím komínem se stálým plamenem a přidruženými krytými pracovními deskami propřípravu grilovaných pokrmů. V předprostoru odkud se bude naskýtat pohled na celý areál, je umístěno plato s dřevěnými lavicemi pro posezení při konzumaci vlastními silami připravené stravy.

V areálu jsou navržena další 4 stabilní ohniště. Jsou umístěny v přirozených ohybech zpevněných cest.

Kromě asfaltové relaxační trasy je v areálu navržena síť dalších zpevněných cest (šířka 1,5 – 2,5m), které v zásadě vycházejí z dnes existujících cest, které jsou vhodně doplněny. Povrch těchto cest je navržen z barevné zámkové dlažby. Tím bude dána jasná preference pro pohyb pěších (nikoliv sketů, bruslí atp.).

V severozápadním cípu je umístěn tzv. hospodářský dvůr kempu, kde bude i půjčovna rozměrnějších věcí, které nebude účelné půjčovat ve vstupní partii kempu. V hospodářském dvoře bude umístěna areálová ČOV.

Všechny ostatní výše nepojmenované plochy areálu jsou zatravněny a budou sloužit pro stany. Příjezd automobily k vlastnímu stanu bude umožněn.

Investičně nejnáročnější bude vybudování vstupní partie kempu. Před plotem kempu, tedy na veřejně přístupném pozemku bude umístěno parkoviště o kapacitě 37 stání. Toto parkoviště bude přednostně určeno pro přijíždějící návštěvníky. Jižně od parkoviště přes chodník šířky 4m se nachází hlavní budova kempu, ve které budou umístěny všechny nezbytné funkce pro příjem a evidenci návštěvníků (recepce atp.) Hlavní budova je koncipována jako dvoupodlažní hmota s podkrovím. Proto zde bude možné umístit bydlení i v pokojích. Budova může být i plnohodnotným hotelem dle uvážení vlastníka. Vzhledem k tomu, že v této části pozemek dramaticky klesá, bude možné v suterénních patrech umístit krytý bazén doplněný všemožnými funkcemi wellness (sauna, solário atp.), které budou otevřeny pohledově směrem k vodní hladině přehrady Orlík.

Vlastní vjezd na pozemek je po oddělených pruzích, které kontroluje objekt buňky (2x3m) se závorou na obou stranách. Vjezd a vstup do areálu je zvýrazněn lehkou střechou, která vstupní partii kryje.

Západně od hlavní budovy je umístěn samostatný objekt (ZP 170m2), ve které bude společenská místnost s televizí (televizemi) s počítačem(počítači) případně kulečníkem atp. V suterénu budovy bude byt správce (osvětlení a okna ze svahu k hladině přehrady). Budova je určena i pro ostrahu celého areálu.

Vpravo za vstupem resp. severně od vstupu se nachází centrální vnitřní parkoviště kempu (parkoviště není pro obyvatele kempu povinné). Má kapacitu 57 stání a podle aktuální potřeby ho bude možné za úplatu používat i pro návštěvníky přehrady, kteří přijedou pouze za koupáním.

[JE: 2009]


Copyright © 1998 - 2023 EHL&ARCHITECTS

1.13.90 || 2011-03-04 | 4790 | 28 || 136408 @ 45