Foglar Petr,
Ing. arch. Akad. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 02 667

+420 602 212 589

Foglarová Zuzana,
Ing. arch.

+420 723 014 777


foglar: logo


atelier:
Trojická 1
120 00 Praha 2
Česká republika

+420 224 919 889
foglarp@volny.cz
www.arch.cz/foglar
www.foglar-architects.cz
www.foglar-architects.cz

Atelier byl založen v roce 1998 a zabývá se jak činností architektonickou - navrhováním staveb a interiérů (novostaveb i rekonstrukcí), tak činností urbanistickou - zpracováním územních plánů měst a obcí (včetně jejich změn), regulačních plánů a územních studií.
Zajišťuje stupně dokumentace od architektonické studie přes dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení
po prováděcí výkresy a autorský dozor na stavbě.


2.0.2 || 2011-03-09 | 4791 | 4 || 18255 @ 5