Hajek Miroslav,
Ing. arch.

Certified Architect
Certification No. 00951


+420 607 609 882
hajek@hprojekt.cz
www.arch.cz/hajek.m


hajek.m: logoVáclavská 495/III
377 01 Jindřichův Hradec
Česká republika

+420 607 609 882
hprojekt@hprojekt.cz
www.hprojekt.cz
spolupráce:

Ing. arch. Miroslav Hájek
autorizovaný architekt

Ing. Mach Radek
RM - projekt
autorizovaný statik

Oto Němeček
autorizovaný technik
PBŘS
Copyright © 2000 - 2019 Ing. arch. Hájek Miroslav - H.PROJEKT

1.0.9 || 2011-03-26 | 4716 | 6 || 26080 @ 10