Hučík Milan,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 02483

*1958


hucik: logo


AR projekt, s.r.o.
Ing. arch.
Hučík Milan
Hviezdoslavova 29
627 00 Brno
Česká republika

+420 545 217 004
+420 545 217 035
+420 774 288 223
jednatel@arprojekt.cz
www.arch.cz/hucik
www.arprojekt.cz


společník:

Ing. arch. Kozel Jaroslav
CSc.
AR projekt, s.r.o.
Zaměření urbanistického atelieru vedeného Ing.arch. Milanem Hučíkem:
▪ územní plány měst a obcí
▪ regulační plány
▪ územní studie
▪ územní zastavovací studie (souborů rodinných domů, rekreačních lokalit apod.)
▪ zpracování územně analytických podkladů
▪ zpracování geografických informačních systémů obcí

Technické vybavení:
Kancelář má špičkové technické vybavení pro zhotovení územních plánů
i projektových dokumentací staveb v digitální formě.

www.arprojekt.cz


Copyright © 1998 - 2014 AR projekt, s.r.o.

1.0.5 || 2011-03-25 | 4833 | 4 || 19346 @ 5