Karasek Zdenek,
Ing. arch.

Certified Architect
Certification No. 01334


karasek: logo


karasek: foto


KK ATELIER,
architektonicka kancelar
Hrubínova 1456
500 02 Hradec Kralové
Czech Republic

+420 495 521 279
+420 604 233 068

karasek@arch.cz
www.arch.cz/karasek


studie rodinného domu kaple v nástavbě Domova důchodců v Hradci Králové

|

konferenční stolek přístavba úseků tělovýchovy, stravování a vedení školy <br>Základní školy na Jiráskově náměstí v Hradci Králové

|




Copyright © 2000 - 2020 KK ATELIER, architektonická kancelář

1.0.6 || 2011-03-19 | 3509 | 6 || 19613 @ 4