Kokeš Přemysl, MgA.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 03592


kokespartners: logo


kokespartners: foto


Kokeš partners s.r.o.
Podnádražní 910/10
190 00 Praha 9
Česká republika

www.kokespartners.cz
www.arch.cz/kokespartners


MgA. Přemysl Kokeš
architekt
+420 608 020 516
kokes@kokespartners.cz
Copyright © 2010 - 2016 Kokeš partners s.r.o.

1.0.8 || 2011-03-25 | 4776 | 5 || 23268 @ 5