Kozel Jaroslav,
Ing. arch.

*1953

FA, VUT Brno 1978


kozel: logo


kozel: foto


AR projekt, s.r.o.
Ing. arch.
Kozel Jaroslav, CSc.
Hviezdoslavova 29
627 00 Brno
Česká republika

+420 545 217 004
+420 545 217 035
+420 602 791 378
mail@arprojekt.cz
www.arch.cz/kozel
www.arprojekt.cz


společník:

Ing. arch. Hučík Milan
AR projekt, s.r.o., architektonický atelier

 • architektonické studie staveb a interiéru:
  - rodinných domů
  - bytových domů
  - půdních vestaveb
  - restaurací
  - vinných sklepů
  - živnostenských provozoven
  - dílen
  - servisů
  - lékařských ordinací
  - obřadních síní
  - kluboven
  - sportovních staveb atd.
 • vypracování dokumentace k územnímu řízení, (včetně projednání s dotčenými orgány
  a obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí)
 • vypracování dokumentace pro stavební řízení, (včetně přípojek inženýrských sítí
  a vyřízení stavebního povolení)
 • vypracování dokumentace pro provedení stavby
 • projekty úprav veřejných prostranství, drobná architektura
 • výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora po dobu výstavby 

 

REFERENCE ARCHITEKTONICKÉHO ATELIERU

Řešitelský kolektiv architektonického atelieru s.r.o. AR projekt, 
pod vedením Ing. arch. Jaroslava Kozla, CSc.
zpracoval v posledních 2 letech následující architektonické studie a projekty:

 

 • Rodinné domy a půdní vestavby:

- rodinné domy v Mokré - novostavba

- rodinný dům v Brně, Lozíbky 39 - statické posouzení, rekonstrukce

- rodinný dům v Kuřimi - novostavba

- rodinný dům v Jamolicích - rekonstrukce a dostavba podkroví

- rodinný dům v Brně-Jehnicích - rekonstrukce a dostavba

- rodinný dům v Ponětovicích - rekonstrukce a dostavba podkroví

- vestavba nájemních půdních bytů v Branné 62

- rodinný dům v Brně-Maloměřicích, Franzova ul. - novostavba

- rodinný dům v Brně, Jemelkova 24 - rekonstrukce a dostavba

- rodinný dům v Brně, Potácelova 13 - rekonstrukce a dostavba

- rodinný dům v Brně, El. Krásnohorské 47a - rekonstrukce a dostavba

- rodinný dům v Jičině (okr. N. Jičín) - rekonstrukce a dostavba

- skupina 16 rodinných domů v R. Svratce – studie

- rodinný dům v Říčkách -novostavba

- rodinný dům v Lipůvce – novostavba - studie

- rodinný dům v Brně, Sady 6 - rekonstrukce a dostavba

 

 • Úpravy veřejných prostranství:

- úprava veřejné zeleně před OÚ v Kanicích (znovuosazení nalezené busty TGM, dětské hřiště, schodišti a parkoviště k OÚ, zídka, zastávka autobusu a doprovodná zeleň)

- altán a most (dřevěný) na ostrově (statika, výtvarný návrh, projekt) a úpravy okolí hostince v Dolních Bojanovicích (vyřešení přístupu do hostince, sálu a venkovního posezení s tancem)

 

 • Živnostenské provozovny:

- integrovaný dum v Brně, Jamborova 30 (prodejna, kulečníková herna, mezonetový byt v podkroví)

- úprava parteru hotelu Avion v Brně, Česká 20

- salonek restaurace “U raka” v Brně, Mariánské údolí 178

- vinný sklep v Dyjákovicích - rekonstrukce a dostavba (lisovna, posezení před krbem, hostinské pokoje, sociální zařízení pro hosty)

- restaurace v suterénu v Brně, Křížkovského 33a - rekonstrukce a vestavba, návrh interieru

- restaurace v Hodoníně, Horní Valy – rekonstrukce a dostavba, návrh interiéru

- FINAL - výroba nástrojů - oprava, rekonstrukce a dostavba výrobního objektu v Brně, Ondráčkova 245

- prodejní autoservis v Brně, Kolišti 67 - studie k inv. záměru

 

 • Lékařské ordinace:

- rekonstrukce zdravotního střediska v Brně, Potoční 10, statické posouzení, projekt rekonstrukce, realizace

- rekonstrukce zdravotního střediska v Kanicích (ordinace praktického lékaře a stomatologa (včetně rentgenu a vybavení interieru)

- rekonstrukce stomatologických ordinací v Troubkách, Kuníně a Mokré, projekt, realizace

- dostavba stomatologické ordinace u rodinného domu ve Ždírci

 

 • Interiéry:

- úpravy dispozice a vybavení interiéru advokátní kanceláoe v IBC v Brně, Příkop 8

- interier šatny a prodejny dárkových předmětů v parteru hotelu Avion v Brně, Česká 20

- interier obývacího pokoje a kuchyně v Kloboukách u Brna

- interier stomatologické ordinace v Novém Jičíně

 

 • Administrativně správní objekty:

- vstupní objekt Grand Prix Brno-Automotodrom Brno, Masarykův okruh - studie

- dostavba domu v Brně, Jamborova 32 (sídlo stavební firmy)

 

 • Odborná pomoc:

- zpracování podkladu pro podání návrhu na vklad 33 bytu v Mokré do KN

- rozšíření a nástavba boxu v Grand Prix Brno (tiskové středisko, salonky VIP a zázemí - rozvaha investičního  záměru, variantní studie řešení

- přípojky vody, kanalizace, el., a plynu k objektům

- zpracování rozvahy pro investiení záměr investora (čerpací stanice pohonných hmot, obchodní a ubytovací centrum, školící centrum v historickém objektu, …) včetně návrhu možných variant řešení jako podklad pro zadání projektových prací

- obstarání stavebního povolení, ohlášení stavebních prací

- autorský dozor projektanta a technický dozor investora na stavbách námi projektovaných  

 


Copyright © 1999 - 2017 AR projekt, s.r.o.

1.0.4 || 2011-03-25 | 4837 | 3 || 14616 @ 4