Křížek Vladimír,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 02370

privat:
Pod zámečkem 1518
500 12 Hradec Králové
Česká republika
+420 603 215 554


krizek: logo


atelier:
ULITA - studio architektury
Pouchovská
Areál BAK
500 03 Hradec Králové
Česká republika

+420 603 215 554
krizek@arch.cz
www.arch.cz/krizek




ING. ARCH. VLADIMÍR KŘÍŽEK
narozen 22.5.1959 v Opavě
SPŠ Stavební v Opavě 1974-78
VUT v Brně fakulta architektury 1978-83
Stavoprojekt Ostrava 1983-85
Stavoprojekt Hradec Králové 1986-91
Ateliér TRIGON 1991-94
Atelier Architektury Šuda + Horský 1994-95
Studio architektury ULITA


samostatná praxe od 1995


Vybrané projekty

interiéry:
Hospoda „Veselý“ - Rokytnice v Orlickýchhorách, realizace 1992
Jednatelství České pojišťovny - Přibyslav, realizace 1992
Jednatelství České pojišťovny - Třemošnice, realizace 1993
Jednatelství České pojišťovny - Ledeč nad Sázavou, realizace 1994
Jednatelství České spořitelny - Rokytnice v Orlických horách, realizace 1994
Jednatelství Regiobanky a České pojišťovny - Chlumec nad Cidlinou, realizace 1994
Výzkumný ústav bavlnářský Ústí nad/Orlicí - podniková prodejna, realizace 1995
Ředitelství fi. Progresspoj a.s. - Hradec Králové, realizace 1995
Jednatelství Agrobanky - Rokytnice v Orlických horách, realizace 1996
Advokátní kancelář JUDr.Koubíka - Hradec Králové, realizace 1996
RD Ing.Jatše – Roudnička, realizace 1996
ZUŠ Habrmanová Hradec Králové - hudební sál, realizace 1997
Finanční úřad Chlumec nad Cidlinou, realizace 1997
Jednatelství České spořitelny - Dobruška, realizace 1997
Jednatelství České spořitelny - Rychnov nad Kněžnou, realizace 1997
RD manželé Pavelkovi, realizace 1999
Vstupní hala CHKO Orlické hory Rychnov nad Kněžnou, realizace 2000
Klicperovo divadlo Hradec Králové - foyer a hlavní schodiště, realizace 2000 (spolupráce Ing.arch. A. Pur)

občanské stavby:
Rekonstrukce čp.5 na hostinec - Rokytnice v Orlických horách, realizace 1992
(s Ing.arch. P. Šudou)
Horský penzion pro pana Paštu - Říčky v Orlických horách, realizace 1995
Rekonstrukce čp.9 Rokytnice v Orlických horách - Agrobanka, realizace 1995
Rekonstrukce "Loveckého zámečku " - Město Albrechtice, studie 1995
Rekonstrukce kina na kulturní dům - Mokré Lazce, studie 1996, realizace 1.etapa 2001
Rekonstrukce měšťanského domu čp.25 Olbrychova ul. Opava v realizaci 1999
Rekonstrukce penzionu "Stříbrný pramen" - Janské Lázně, studie 1999
Rekonstrukce penzionu "Belveder" - Janské Lázně, studie 1999
Rekonstrukce penzionu "Koref" - Janské Lázně, studie 1999
Rekonstrukce skautské klubovny "Rotunda" HK Šimkovy sady, realizace 2000

bytové stavby:
Dům s pečovatelskou službou - Rokytnice v Orlických horách, realizace 1992
Byt JUDr. Loskot - Hradec Králové, realizace 1996
Byt. domu čp. 40 J.Masaryka Praha Vinohrady - (rekonstrukce), studie 1996
Byt pro pana Sadílka - Opava, realizace 2000
Přístavba chaty manželé Zelinkovi - Svinary, realizace 2001
RD manželé Petržílkovi - Hradec Králové - (rekonstrukce), v realizaci 2001
RD manželé Pavelkovi - Býšt - (přístavba), v realizaci 2001

urbanismus:
centrální zóna TURNOV, urbanistická studie 1986
Obytný soubor "Pečky - V Kaštankách", urbanistická studie 2001

ostatní stavby:
Zahrada Ing. T.Hallak - Libanon, v realizaci 2001
Hřiště SVĚT Hradec Králové, studie 2000 (s Ing.arch. Dařbujánovou)
Úpravy náměstí před OÚ Mokré Lazce, realizace 2001

soutěže:
Veřejná anonymní soutěž - MOST - Centrum, 2. zvýšená cena 1985 (s Ing.arch. V. Klimešem)
Česká pojišťovna Hradec Králové, 2. cena 1991 (aut. kolektiv Šuda, Horský, Hochman, Křížek)
Česká spořitelna - Hradec Králové, 1995 (aut. kolektiv Horský, Křížek, Šuda)
Humanizace sídliště Jungmannova ul. Hradec Králové, mimořádná odměna 1998 (s Ing.arch. P. Kramářem)
Nástavby panelových domů - Hradec Králové Slezské předměstí - Sever, 2. cena 2000



Copyright © 1999 - 2015 ULITA - studio architektury

1.0.5 || 2011-03-04 | 2664 | 4 || 11971 @ 4