Kůrová Jana, Ing.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 01402


ZAHRADNÍ ARCHITEKT
Ing. Jana Kůrová
bří Čapků 20
602 00 Brno
Česká republika

+420 543 248 279
+420 603 785 898
kurova@architekt-zahrady.cz
www.architekt-zahrady.cz
www.arch.cz/kurova
Ing. Jana Kůrová
- absolventka VŠZ v Brně, FA, obor zahradnický, směr sadovnictví a krajinářství
- autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba
- Členka České komory architektů od roku 1993 (ČKA, číslo autorizace 01 402)
- Členka společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu

zahradní a krajinná architektura
řešení projektové dokumentace pro sadové a krajinářské úpravy
parky, veřejná zeleň
soukromé zahrady, vyhražená zeleň
krajinářské úpravy
návrhy, koncepční studie a projekty zeleně
drobná architektura
vodní prvky, jezírka, zahradní osvětlení
závlahy zahrad

inventarizace a hodnocení zeleně
zprostředkování realizace zahrad

www.architekt-zahrady.cz


Copyright © 2007 - 2022 Kůrová Jana, ZAHRADNÍ ARCHITEKT

1.0.6 || 2011-03-25 | 4868 | 3 || 13306 @ 9