Mašek Petr, Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 00 567

* 1952

Archangelská 6
100 00 Praha 10
Česká republika
+420 272 744 289
+420 603 251 184


Stavební projekce
architekt Mašek s.r.o.
Ohradní 24b
140 00 Praha 4
Česká republika

+420 241 480 304

masek@arch-masek.cz
www.arch.cz/masek
Úvodem:
Za dlouhou dobu za prknem a před počítačem jsem došel k poznání, že architektura není pouze ztvárnění myšlenek autora v hranicích norem a předpisů, ale je nejvíc omezena prostředky a osvíceným myšlením investora. Často se stává, že investor není schopen vnímat názory
a myšlenky projektanta, a tak v závěru projektu dochází ke zklamání a rozpačitým pohledům na obou stranách. Zde je nevětším uměním najít technické řešení vhodné pro obě strany a v té chvíli se architekt stává diplomatem někdy na tenkém ledě.
Dále bych rád zdůraznil, že jádro práce je v komunikaci se všemi stranami a v koordinaci celého týmu, který se na díle podílí. Vlastní výkresy jsou pouze částí práce architekta a výsledkem práce pak není efektní výkres, ale stavba či nějaký konkrétní objekt.
Velmi rád bych naplňoval myšlenku - pracovat tak, abych udělal zákazníka šťastným.


Přehled projektů:
Od roku 1978 - 1992 jsem pracoval v projektovém útvaru Pražského stavebního podniku, kde bylo vypracováno mnoho projektů rekonstrukcí pro objekty různého zaměření. Byly to bytové domy, nemocnice, restaurace, různé výrobny, vily pro diplomatický sbor, ale i památkové objekty na Pražském hradě. Do této doby spadá projekt rekonstrukce a dostavby areálu Jehněčí dvůr v Praze 6, který byl určen jako provozní budova pro tehdejší Útvar hlavního architekta města Prahy. Dále to byl zajímavý projekt dostavby dětského domova v Praze 10, Říčanské ulici.
Od roku 1992 - 2001 jsem byl společníkem firmy SPI spol. s r.o..
Společně se svými spolupracovníky jsme vytvořili řadu projektů různého charakteru. Hlavní část těchto projektů řeší rekonstrukce domů, půdní vestavby a rodinné domy. Mezi těmito akcemi pak se objevují i projekty takového charakteru jako je budova Telecomu v ulici Politických vězňů, továrna na výrobu polystyrénu v Českém Brodě, či administrativní centrum na Bubenském nábřeží.

Roku 2002 jsem založil samostatnou firmu Stavební projekce architekt Mašek s.r.o..Copyright © 1999 - 2017 Stavební projekce architekt Mašek s.r.o.

1.0.43 || 2011-03-18 | 4873 | 10 || 48683 @ 6