Masek Petr, Ing. arch.

Certified Architect
Certification No. 00 567

* 1952

Archangelska 6
100 00 Prague 10
Czech Republic
+420 272 744 289
+420 603 251 184


Stavební projekce
architekt Masek s.r.o.
Ohradni 24b
140 00 Prague 4
Czech Republic

+420 241 480 304

masek@arch-masek.cz
www.arch.cz/masek

Copyright © 1999 - 2017 Stavební projekce architekt Mašek s.r.o.

1.0.43 || 2011-03-18 | 4732 | 10 || 47296 @ 4