Ondrouch Martin,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 02 647


adresa / sídlo:
J. Skácela 4
691 41 Břeclav

office:
Nová 323
664 59 Telnice u Brna

+420 775 025 952
mondrouch@volny.cz
www.arch.cz/ondrouch

REFERENCE

CURICULUM VITAE

CURICULUM VITAE

REFERENCE

REFERENCE


CURICULUM VITAE

CURICULUM VITAE
Osobní údaje
Narozen 20. července 1970, Nové Město na Moravě
Státní příslušnost
ČR
Národnost
moravská

Vzdělání
1984 – 1985
Sportovní internátní škola gymnázium Jilemnice
1985 – 1988
Gymnázium Břeclav
1989 – 1993
Vysoké učení technické v Brně, fakulta architektury (obor: Architektura)
2000
České vysoké učení technické v Praze, fakulta architektury – kurz celoživotního vzdělávání „Urbanismus a územní plánování – nové poznatky z posledních deseti let“
2000
jazykový kurz (A2) Akademie J. A. Komenského v Břeclavi (angličtina)
2002
kurz Základního cyklu ISO 9000:2000 (Plánování, návrh, zavádění a dokumentování systému managementu jakosti)
2005
akreditovaný vzdělávací kurz „Veřejné zakázky po vstupu ČR do EU“
2000 – 2005
VUT v Brně, doktorský studijní program Architektura a urbanismus (obor: Architektura)
2006
akreditovaný vzdělávací kurz „Nový stavební zákon 2007“
2008 - 2010
jazykový kurz (B1) Jazyková škola Skřivánek, Liberec (angličtina)

Významné zkoušky
30. 5. 1988
maturitní zkouška
16. 12. 1993
státní zkouška a obhajoba diplomové práce
9. 2. 1998
autorizační zkouška České komory architektů
27. 1. 2000
obhajoba závěrečné práce kurzu celoživotního vzdělávání na téma: „Mikroregion podluží – strategie rozvoje (metodika procesu tvorby)“
30. 6. 2000
závěrečná zkouška jazykového kurzu Akademie J. A. Komenského v Břeclavi
27. 5. 2003
státní zkouška z anglického jazyka v rámci doktorského programu (VUT Brno)
21. 1. 2004
státní doktorská zkouška ve studijním oboru Architektura
19. 11. 2004
závěrečná zkouška rekvalifikačního kurzu Národní asociace pro rozvoj podnikání na téma „Základy podnikání“
7. 11. 2005
obhajoba disertační práce na téma „Regionalita architektury“
4. 6. 2010
závěrečný zkouška jazykového kurzu Preliminary English Test (PET)

Odborná praxe
1993 – 2005
odpovědný projektant - architekt, projekční kancelář Jančálek s.r.o., Břeclav
2001 - 2005
vedoucí sekce architektury a územního plánování (Jančálek s.r.o.)
od 7. 4. 2005
samostatná projekční praxe (OSVČ)

Soudní znalec se specializací územní plánování a architektura
soudní znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu
v Brně ze dne 21. 12. 2016 č. j. Spr 577/2016-28
pro základní obor projektování, odvětví projektování a specializaci územní plánování a architektura


SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 1999 - 2019 Ing. arch. Martin Ondrouch, Ph.D.

1.2.10 || 2011-03-29 | 4866 | 7 || 35280 @ 5