Pachner Jaroslav,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 00425


architektonický atelier
Ing. arch. Jaroslav Pachner

Lipová 322
431 01 Spořice
Česká republika

+420 474 629 380
+420 602 371 479
pachner@arch.cz
www.arch.cz/pachner


spolupráce:
Petr Vachulka
autorizovaný technik

REFERENCE

bibliografie, realizace v architektuře, projekty, výtvarné dílo, stavebně historický průzkum

bibliografie, real ...


bibliografie, realizace v architektuře, projekty, výtvarné dílo, stavebně historický průzkum

ING.ARCH. JAROSLAV PACHNER
Narozen 2. března 1955.
Vystudoval České vysoké učení technické, fakultu architektury v Praze.
V letech 1974 až 1980 v atelieru prof. Ing.arch. Svatopluka VODĚRY.
V letech 1988 až 1990 postgraduální studium rekonstrukce a vývoj architektury na ČVUT, Praha , fakulta architektury.
Od roku 1993 samostatný architektonický atelier.
Od roku 2005 atelier HRAD 21 spolu s Petrem Vachulkou.
Autorizace Komory českých architektů pod č. 00425.

Bibliografie:
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců-Chagal, 2002
Ve výtvarné reflexi - SKKS Chomutov , 2002
KDO JE KDO architektura , Praha, 2003
Výtvarníci chomutovska, Okresní muzeum Chomutov, 1997
Významné osobnosti Chomutovska 3, SKKS Chomutov, 2005

Realizace v architektuře:
Základní škola ve Varnsdorfu, 1986
rekonstrukce věže hradu Hněvín v Mostě, 1988
rekonstrukce domu v Kadani - oční optik, 1992
hotel Kavalír v Jirkově, 1992
rekonstrukce galerie Špejchar v Chomutově jesuitský areál, 1998
zámeček u Přečápel fi. Ordos rekonstrukce a dostavba areálu, 1998-2005
Paulánský konvent Vranov u Brna - dostavba a rekonstrukce, 1999-2004
rekonstrukce kostela svaté Kateřiny v Chomutově, 1991-2002
rekonstrukce mlýna v Okounově, 2001
Okresní hospodářská komora v Chomutově, 2001
rekonstrukce hradu Hasištejna, 2000-2002
bytový dům v Droužkovicích, 2002
Okresní soud v Chomutově rekonstrukce, 2002
bytové domy Pod Farářkou ve Spořicích, 2001-2003
rekonstrukce kostela svatého Vendelína v Pernštejně, 2001-2005
pension pro seniory ve Spořicích, 2003-2004
sportovní areál ve Spořicích - fotbalový klub, 2004
Pošta Chomutov v OD, 2005
dětský domov ve Vysoké Peci - kol., 20.12.2005
Sportovní hala ve Spořicích - hrubá stavba, 2005
rekonstrukce kostela Nejsvětější Trojice ve Stranné, 2014
rekonstrukce kostela sv. Bartoloměje ve Spořicích, 2014
rekonstrukce technické památky Vápenka u Kovářské 2020
rekonstrukce zámek Mokrosuky u Sušice krov starý palác 2020

Projekty:
Podkrušnohorský skansen v Chomutově, 1979
lázeňský areál Libverda u Liberce, 1985
(spolu s Ing.arch. J.Patrným)
nemocnice následné péče v Mostě, 2002
územní plán Hory Svatého Šebestiána, Blšan u Loun, Strupčice
(spolu s Ing.arch. L. Komrskou)
urbanistické studie obcí Kalku, Domašína, Málkova, Rokle, Bílenců, Všestud, Křimova, Červeného Hrádku
obnova kostela v Prášilech na Šumavě, 2001
studie městské památkové rezervace v Kadani
městské památkové zóny v Klášterci nad Ohří
program regenerace městské památkové zóny v Chomutově, 1995-2003
rekonstrukce - hradby pod Karlovým mostem
Nové město pražské - Praha 2, 2003
rekonstrukce zámku v Blšanech u Loun, 2003
dětský domov Vysoká Pec, 2004
rekonstrukce radnice v Postoloprtech, 2004
sportovní hala Spořice, 2004
pošta v objektu Prioru Chomutov, 2004
kostel svatého Vavřince v Želině - průzkum a úpravy, 2005
Podkrušnohorský skansen Chomutov - Severní areál - objekty statku, kaple, větrného mlýna a hájovny, 2005
rekonstrukce domu č.p.121 v Kadani, 2005
rekonstrukce domu v Teplicích na Masarykově ulici, 1999
Duchovní centrum ve Vranově u Brna
studie využití a rekonstrukce zámek Mokrosuky 2011
Kostel sv. Marka Sušany rekonstrukce 2011
Kostel sv. Václava Strupčice rekonstrukce 2011
Kostel Nejsvětější Trojice Stranná 2012
Kostel sv. Bartoloměje Spořice 2013
rekonstrukce Vápenky u Kovářské 2017
rekonstrukce zámek Mokrosuky starý palác 2019
rekonstrukce kostela ve Všestudech u Chomutova 2021
Nový dvůr u Lenešic rekonstrukce a dostavba 2021

Výtvarné dílo:
řešení kašny na náměstí v Chomutově, 2001
křtitelnice v kostele sv. Ignáce v Chomutově, 2001
plastika Ztracený anděl, 2005
návrh nábřeží Chomutovky, Žižkovo Náměstí, 2003 - 2005

Stavebně historické průzkumy:
Městská památková rezervace Kadaň - jižní blok
Městská památková zóna Chomutov, č.p.15,16,12,1
radnice Postoloprty
Vranov u Brna - Paulánský konvent - západní křídlo - fara
kostel Místo
zřícenina hradu Hasištejna
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově
dům č.p. 121 Kadaň
Chomutov stará radnice, č.p.1, suterén
Terénní průzkum středověké sakrální architektury v okrese Chomutov
(spolu s Petrem Mackem a Janem Beránkem), 2000
Kadaň dům čp. 163 Čechova ulice, 2013
Býčkovice fara, 2014
Vápenka u Kovářské 2017
kostel Archnděla Michaela ve Všestudech 2020

Publikační činnost:
knihy
Chomutov 750 let historie, Petr Rak, ilustrace knihy, 2002
Dějiny Chomutova, Zdena Binderová, spoluautor, 1998
Spořice dějiny, 1998
Černovice, 2001
Domašín, 2002
Hrušovany, 2002
Comotovia, 2002
sborník konference, vývoj města Chomutova, 2003
Přísečnice, Zdena Binderová, spoluautor, 2004
Doupovsko, Zdena Binderová, spoluautor, 2004
Kadaň mezi středověkem a novověkem, ilustrace, 2005
Chomutovská uličnice, urbanistický vývoj města a ulic, 2005
Chomutov - edice Zmizelé Čechy, nakladatelství Paseka, 2006
Střední Krušnohoří - Paseka 2008
Kadaň - Paseka, 2009
Chomutov - Hněvín, 2009
Památky Kadaně - Ideas, 2009
Spořice - Ideas, 2010
Památky města Sušice – spoluautor, 2012
Staré stezky v Krušných horách, 2013
Opevněné kostely na Chomutovsku, 2013
Staré cesty v krajině Doupovských hor 2019
Mokrosuky renesanční perla Pošumaví – Muzeum Šumavy 2020
Komenda řádu německých rytířů v Chomutově - Muzeum Chomutov 2020


Copyright © 2003 - 2023 Pachner Jaroslav architektonický atelier

1.1.19 || 2011-03-25 | 4863 | 9 || 42360 @ 7