Petrov Vladi,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 02219


petrov: logo


atelier Vladi Petrov

petrov@arch.cz
www.arch.cz/petrov

REFERENCE

atelier

atelier

rodinný dům, Mladé Buky

rodinný dům, Mladé ...

rodinný dům, Radotín, Praha 5

rodinný dům, Radot ...

rodinný dům, Velké Popovice, Praha 4

rodinný dům, Velké ...

rodinný dům, Příbram

rodinný dům, Příbram

rodinný dům, Prostějov

rodinný dům, Prost ...

rodinný dům, Slovensko, Bratislava

rodinný dům, Slove ...


atelier

Architektonicko-projekční ateliér ing. arch. Vladi Petrova poskytuje komplexní služby v oblasti architektury a stavitelství.

Pro klienty ateliéru je zajištěn kompletní servis od přípravných a projekčních prací až po doplňkové a konzultační služby. Architekt navrhne podle přání zákazníka architektonickou studii v několika variantách, které obsahují půdorysy, fasády, řezy a zastavovací situaci. V této souvislosti je kladen zvláštní důraz na individuální přístup ke každému klientovi.

Zákazník má možnost při osobních konzultacích, po celou dobu spolupráce, ovlivňovat konečnou podobu svého domu tak, aby výsledné dílo odpovídalo jeho představám a zároveň splňovalo základní předpoklady pro praktické, zdravé a moderní bydlení. Následně je zpracován projekt k územnímu řízení, projektová dokumentace pro stavební povolení a projekt pro provedení stavby, který kromě stavebně-architektonické části, statické složky, projektu elektroinstalací, zdravotní techniky, vytápění a rozvodu plynu, obsahuje také podrobný výkaz výměr. Architekt se na základě požadavku klienta může podílet také na projektu, tvorbě a realizaci interiéru rodinného domu. Součástí architektonické studie může být rovněž projekt zahrady, úprav okolí rodinného domu a návrh zahradních doplňků. V případě zájmu klienta zajišťuje ateliér tzv. investorské podklady pro projektování (tj. hydrogeologický průzkum a geodetické zaměření). Ke standardním službám patří také zastoupení klienta při územním a stavebním řízení.

V oblasti menších a středních rodinných domů má klient možnost vybrat si projekt dle katalogu, který obsahuje více než dvě desítky kompletních prováděcích projektů a jejich variant. Tyto projekty pro provedení stavby obsahují kromě stavebně-architektonické části, statické složky, projektu elektroinstalací, zdravotní techniky, vytápění a rozvodu plynu, obsahuje také podrobný výkaz.


DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
- výškopisné a polohopisné geodetické zaměření
- geologický a radonový průzkum
- zastoupení klienta při územním a stavebním řízení
- konzultace při výběru vhodné parcely pro stavbu
- architektonické modely
- vizualizace exteriérů a interiérů


SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 2001 - 2011 atelier Vladi Petrov

1.7.37 || 2011-03-21 | 4843 | 15 || 70572 @ 7