Polachová Miroslava,
Ing.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 03 335


polachova: logo


Ateliér:
Hamry 10
614 00 Brno
Česká republika

+420 775 350 031
e-mail
www.arch.cz/polachova

REFERENCE

Reference

Reference
ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA - GARDEN AND LANDSCAPE ARCHITECTURE

Autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura.

Zahradní a krajinářskou architekturu vnímáme jako tvorbu životního prostoru s ohledem na přírodní podmínky, kde důležitou roli hrají nejen prostorové, provozní a funkční vztahy, ale i celkové estetické pojetí. Architektura je vlastností staveb, prostoru i zeleně, a proto veškeré navrhované úpravy vycházejí z návaznosti na okolí a zároveň vytváří svůj „genius loci“.

Zpracováváme projekty ve všech stupních projektové dokumentace. Úzce spolupracujeme s dalšími architekty, urbanisty a projektanty jednotlivých stavebních profesí, pracovníky památkových ústavů a zástupci měst a obcí, dále také s realizačními stavebními a zahradnickými firmami. Na některých našich návrzích a realizacích se podílí i výtvarníci (sochaři, landartisti...). či jiné odborné profese (soudní znalci v oboru dendrologie apod.). Při realizaci našich návrhů nabízíme autorský dozor. Externě spolupracujeme i s jinými kolegy našeho oboru.
Zkušenosti máme nejen s návrhy městské zeleně (soukromé zahrady i předzahrádky, parky, dětská hřiště, mateřské školy, vnitrobloky, veřejná prostranství, historické parky, hřbitovy, obchodní centra, sídla firem, zoologická zahrada, divadlo, střešní zahrady), ale i s obnovou a regenerací zeleně na venkově (viz reference).

Zajistíme:
- projektovou činnost ve všech stupních projektové dokumentace
- autorský dozor
- inventarizaci a dendrologické posouzení dřevin a ocenění dřevin navržených k odstranění
- jednání na úřadech a se správci inženýrských sítí a jejich příslušná vyjádření
- realizace sadových úprav ve spolupráci s ověřenými realizačními firmami


SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 2011 - 2015 ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

1.1.13 || 2011-10-21 | 4656 | 7 || 33694 @ 8