Štěpán Václav,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 01 150


stepan: logo


Architektonický atelier ŠTĚPÁN
Žižkova 12
371 22 České Budějovice
Česká republika

+420 387 718 450
+420 387 718 439
+420 724 258 079

stepan@arch.cz

www.arch.cz/stepan


IČO: 10276661

Podnikatel je zapsán
v živnostenském rejstříku


                                                

                                                

Rodinná usedlost venkovského typu - Pašínovice - novostavba Rodinný dům venkovského typu - Lužnice - novostavba

|

Bytové domy - Dobrá voda u Českých Budějovic - novostavba Rodinný dům Dobrá Voda u Českých Budějovic

|

Rekonstrukce a přístavba - Hospoda Rájov Rodinný dům České Budějovice

|

Fotbalové hřiště a provozní objekt NeplachovArchitektonický atelier ŠTĚPÁN působí v jihočeském kraji a kraji Vysočina od roku 1991.
Na počátku byl založen Václavem Štěpánem, autorizovaným architektem
a Štěpánem Klečkou, autorizovaným technikem ve výstavbě.

Atelier se dlouhodobě zabývá komplexním zpracováním:
- územních plánů obcí a měst, tvorbou urbanisticko-architektonických studií, územních studií, regulačních plánů, projektů krajinných úprav vč. protipovodňových opatření, zahradní architekturou
- projektových dokumentací novostaveb i rekonstrukcí rodinných a bytových domů, objektů občanské vybavenosti, dále návrhů a projektů vodohospodářských objektů, úprav veřejných prostranství (toto ve stupních: architektonické studie, projekty pro územní řízení a stavební povolení, prováděcí dokumentace)

V posledních letech Atelier kontinuálně funguje ve stabilním kolektivu sestávajícím z autorizovaných architektů
a projektantů: Václav Štěpán, Arnošt Janko, Štěpán Klečka, Adéla Pflegerová, Filip Holub, Pavla Gruntorádová.

IČO: 10276661
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku

Vybrané akce územně plánovací dokumentace:
- ÚP Zlatá Koruna
- ÚP Bavorov
- ÚP Horní Cerekev
- ÚP Neplachov
- ÚP Komařice
- ÚP Strážkovice
- ÚP Rovná
- ÚP Olešnice
- ÚP Malenice
- ÚP Žár
- ÚP Holubov
- ÚP Rynárec
- ÚP Petříkov
- Studie aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů
- Územní studie Horní Cerekev
- Územní studie Hradce
- Územní studie Rynárec

Vybrané akce projektové dokumentace:
- ZTV pro RD - Malenice
- ZTV pro RD - Králova Lhota
- ZTV pro RD - Horní Cerekev
- ZTV pro RD - Rovná
- ZTV pro RD - Hartmanice
- Bytový dům - Dobrá Voda u Č.B.
- Rekonstrukce Hospody - Rájov
- Rekonstrukce prodejny - Rovná
- Rekonstrukce Hasičské zbrojnice - Rovná
- Relaxační zahrada - Domu pro seniory Kaplice
- Rodinná usedlost - Pašínovice
- Rodinná usedlost - Kladiny
- Rodinný dům - Lhotka
- Rodinný dům - Lužnice
- Rodinný dům - Komařice
- Rodinný dům - Dobrá Voda u Č.B.
- Rodinný dům - Mydlovary
- Rodinný dům - Žumberk

Atelier trvale spolupracuje se specialisty v odborných profesích na územně plánovací dokumentaci:
- životní prostředí, krajina, zemědělství
- doprava
- voda a kanalizace
- energetika a spoje

Specialisté na projektovou dokumentaci:
- zdravotní instalace, plynové instalace
- elektroinstalace
- ústřední vytápění
- požárně bezpečnostní posouzení
- statika
- doprava


Copyright © 2002 - 2022 Architektonický atelier ŠTĚPÁN

1.0.9 || 2011-03-08 | 4786 | 10 || 50046 @ 11