Štěpán Václav,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 01 150


stepan: logo


Architektonický atelier ŠTĚPÁN

Žižkova 12

371 22 České Budějovice

Česká republika


+420 387 718 450

+420 387 718 439

+420 724 258 079

stepan@arch.cz

www.arch.cz/stepan


Rodinná usedlost venkovského typu Rodinná usedlost venkovského typu

Rodinná usedlost venkovského typu | Rodinná usedlost venkovského typu

Rodinný dům venkovského typu Rodinný dům venkovského typu

Rodinný dům venkovského typu | Rodinný dům venkovského typu

Bytové domy Bytové domy

Bytové domy | Bytové domy

Rodinný dům městského vilového typu Rodinný dům městského vilového typu

Rodinný dům městského vilového typu | Rodinný dům městského vilového typu

                                                                  ÚP Komařice Úpravy veřejných prostranství Záhorčice

                                                                  ÚP Komařice | Úpravy veřejných prostranství ZáhorčiceKolektiv projektantů Architektonického ateliéru pod vedením Ing.arch. Václava Štěpána se zabývá komplexním zpracováním:

- územních plánů obcí a měst, tvorbou urbanisticko-architektonických studií, územních studií, regulačních plánů, projektů krajinných úprav vč. protipovodňových opatření, zahradní architekturou

- projektové dokumentace novostaveb i rekonstrukcí rodinných a bytových domů, objektů občanské vybavenosti, vodohospodářských objektů, úpravy veřejných prostranství (architektonické studie, projekty pro územní rozhodnutí a stavební povolení)

Vybrané akce:

Územně plánovací dokumentace:
ÚP Všemyslice
ÚP Petříkov
ÚP Olešnice
ÚP Veselá
ÚP Strážkovice
ÚP Zachotín
ÚP Týn nad Vltavou
ÚP Horní Cerekev
ÚP Bělčice

Stavební dokumentace:
Rodinný dům Pašínovice
Rodinný dům Radomyšl
Rodinný dům Homole u Č.B.
Rodinný dům Lužnice
Rodinný dům Purkarec
Rodinný dům Blatná
Rodinný dům Praha-Libuš
Komplex bytových domů Dobrá Voda u Č.B.
Úpravy veřejných prostranství Záhorčice, Jamné

Spolupracovníci na ÚPD :
Životní prostředí, krajina, zemědělství: Ing. Václav Škopek
Doprava: Ing. Lumír Zenkl
Voda a kanalizace: Ing. Pavel Štěpán
Energetika a spoje: Ing. Miroslav Jursík

Spolupracovníci na Stavební dokumentaci:
Voda, kanalizace, plyn: Bohuslav Šandera
Elektroinstalace: Josef Sobíšek
Ústřední vytápění: Václav Struska
Požárně bezpečnostní posouzení: Roman Vránek, Vítězslav Kollmann
Doprava: Ing. Pavel Lukš
Statika: Ing. Daniel Horák

www.mok.cz


Copyright © 2002 - 2018 Architektonický atelier ŠTĚPÁN

1.0.11 || 2011-03-08 | 3317 | 11 || 35536 @ 7