Stránský Vlastimil,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 01 416


AK architektonická kancelář
Jiřího z Poděbrad 1
405 02 Děčín
Česká republika

+420 604 708 989
+420 412 535 043

ak.dc@seznam.cz
www.arch.cz/stransky


společníci:
Ing. arch. Jaroslav Stránský
Miroslav Kučaba


1 2

1 | 2

3 4

3 | 4Obr. č. 1
DĚČÍN NEBOČADY – REKONSTRUKCE STODOLY – chráněné dílny
Rekonstrukce stodoly pro Občanské sdružení Jurta, které zajišťuje trénink a rozvoj dovedností u lidí
s postižením. OS provozuje sociální služby.
Realizace 2004

Obr. č. 2
DĚČÍN ROZBĚLESY - rekonstrukce objektu bývalé fary
V soutěži GRAND PRIX 2002 tato rekonstrukce postoupila do finále v kategorii rekonstrukce
Realizace 09/2002

Obr. č.3
ZÁMEK DĚČÍN – CELKOVÁ REKONSTRUKCE ZÁMECKÉHO AREÁLU
Zahájení rekonstrukce – severní křídlo 1997
Dokončení rekonstrukce – jižní křídlo 2012

Obr. č. 4
DOSTAVBA POŽÁRNÍ STANICE V CHOMUTOVĚ
Realizace 03/2011


AK architektonická kancelář
Naše kancelář vznikla v roce 1990. Zajišťujeme ve všech stupních komplexní projektovou dokumentaci novostaveb a rekonstrukcí včetně návrhu interiérů. Samozřejmostí je výkon autorského dozoru nad realizací našich staveb. Můžeme nabídnout dlouholetou projektovou zkušenost v oblasti rekonstrukcí památkově chráněných objektů a v území 3 chráněných krajinných oblastí a národního parku. Naše projekční kancelář zajišťuje služby pro soukromý a veřejný sektor.Copyright © 1999 - 2016 AK architektonická kancelář

1.0.4 || 2011-03-14 | 4848 | 7 || 34018 @ 5