Točík Eugen,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 00973

Pelar Roman,
Ing. arch.


trignis: logo


TRIGNIS spol. s r.o.
Kamenná 45
639 00 Brno
Česká republika

+420 543 233 777
trignis@trignis.cz
trignis@arch.cz
www.trignis.cz
www.arch.cz/trignis


Ing. arch. Točík Eugen
* 1957
FA VUT Brno 1982

Ing. arch. Pelar Roman
* 1960
FA VUT Brno 1985

Ing. Marek Jiří

foto:
Studio A 67
archiv autora

vizualizace:
RAY
Ing. Petr Hrachovina
Architektonický ateliér TRIGNIS spol. s r.o. byl založen v roce 1992 a zabývá se projekční
a dodavatelskou činností „na klíč“ především ve sféře občanských školských a bytových staveb (hotely, administrativní budovy, investiční výstavba se speciálním zaměřením na stavby obchodu, bytové a rodinné domy, návrhy a realizace interiérů, dodávky stavebních prací).

Během naší činnosti jsme vytvořili širokou základnu kvalitních subdodavatelů všech výrobků a prací potřebných k zajištění našich zakázek.


Copyright © 1998 - 2017 TRIGNIS spol. s r.o.

2.0.5 || 2011-03-23 | 4841 | 4 || 18568 @ 3