Kovalčíková Dagmar,
Ing. akad. arch.

Kovalčík Vít,
Ing. arch.


vitkov: logo


ATELIER VÍTKOV
Tusarova 1520/24
170 00 Praha 7
Česká republika

+420 222 980 779

vitkov@seznam.cz

www.arch.cz/vitkov


Ing. akad. arch.
Dagmar Kovalčíková
- autorizovaný architekt
- člen Asociace
interiérových architektů
- člen Unie výtvarných umělců
+420 603 853 355

Ing. arch.
Vít Kovalčík
- autorizovaný architekt
- člen Asociace
interiérových architektů
- člen Unie výtvarných umělců
+420 604 900 304


Předváděcí centrum firmy Knorr,<br>CPC Foods<br>Vinohradská ul., Praha 2 Rekonstrukce Zastupitelského úřadu<br>České republiky<br>v Budapešť, Maďarsko

|

Generální konzulát České republiky<br>Drážďany, Německo Zámek Smečno<br>ústav pro mentálně postižené dívky

|

Lokalita rodinných domů<br>Babice - Řehenice, Dařbož Domov Důchodců v Novém Hradci Králové<br><b>STAVBA ROKU 2002</b>

|Začátkem roku 1990 založili Ing. arch. Vít a Ing. akad. arch. Dagmar Kovalčíkovi soukromou projekční firmu ATELIER VÍTKOV v návaznosti na předchozí patnáctiletou projekční činnost ve státních projektových ústavech.

Od roku 1991 je registrovanou ochrannou známkou logo,
od roku 2001 také slovní známka "Atelier Vítkov".

Specializací atelieru jsou:
stavby pro sociální služby, zejména domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, atp., stavby pro bydlení, školství, restaurace a hotely, sportovní areály, reprezentační prostory a občanské stavby.


Copyright © 2003 - 2016 ATELIER VÍTKOV

2.0.7 || 2011-03-23 | 4867 | 5 || 24489 @ 3