Zima Vaclav,
ing. arch. CSc.

Certified Architect
Certification No. 00 222


zima: logo


zima: foto


A.T.STUDIO
Jedovnicka 8
628 00 Brno
Czech Republic
GPS
49°11´55.6"N
16°40´1.7"E

+420 545 233 928
zima@arch.cz
www.arch.cz/zima
www.atstudio.eu

spolupráce:
viz: www.atstudio.eu

Copyright © 1998 - 2023 A.T.STUDIO

1.0.8 || 2011-03-16 | 4870 | 6 || 27115 @ 2