Janský Zdeněk,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 00 756

Řehůřek Ivan, Ing.

autorizovaný inženýr
číslo autorizace: 1000430

Řezníková Květoslava,
Ing.

autorizovaný inženýr
číslo autorizace: 1001405


atas: logo


atelier:
ATELIER AS, spol. s r.o.
Šumavská 15
602 00 Brno
Česká republika

+420 541 218 235
atas@arch.cz
www.arch.cz/atas

Janský Zdeněk
jednatel
+420 541 218 235

Řehůřek Ivan
jednatel
+420 541 218 235

Řezníková Květoslava
jednatel
+420 541 247 418

REFERENCE

... ZDRAVOTNICKÉ STAVBY...

... ZDRAVOTNICKÉ S ...

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, DĚTSKÁ NEMOCNICE (15×)

FAKULTNÍ NEMOCNICE ...

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, BOHUNICE (15×)

FAKULTNÍ NEMOCNICE ...

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, PORODNICE (5×)

FAKULTNÍ NEMOCNICE ...

NEMOCNICE ZNOJMO (12×)

NEMOCNICE ZNOJMO ( ...

NEMOCNICE TGM HODONÍN (3×)

NEMOCNICE TGM HODO ...

NEMOCNICE SVATÉ ZDISLAVY MOSTIŠTĚ (3×)

NEMOCNICE SVATÉ ZD ...

... VEŘEJNÉ STAVBY ...

... VEŘEJNÉ STAVBY ...

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, BRNO (3×)

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOM ...

MEDICOM INTERNATIONAL (5×)

MEDICOM INTERNATIO ...

MORAVSKÁ GALERIE BRNO, NOVOSTAVBA DEPOZITÁŘE (1×)

MORAVSKÁ GALERIE B ...

ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA (1×)

ČESKÁ GEOLOGICKÁ S ...

NÁBYTEK ŠKAREK (3×)

NÁBYTEK ŠKAREK (3×)


... ZDRAVOTNICKÉ STAVBY...

….…Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 9, Dětská nemocnice

Rekonstrukce lůžkového objektu
Realizace: 1992 - 1993

Rekonstrukce a dostavba areálu nemocnice
Objekt F - Společné a vyšetřovací léčebné složky
Centralizované operační sály (2 superaseptické, 2 aseptické 1 septický)
Centrální sterilizace, Anesteziologicko resuscitační lůžková jednotka
Jednotka intenzívní péče chirurgická
Heliport
Technické vybavení areálu nemocnice
Realizace: 1994-1996
Realizovaná stavba získala titul NADACE ABF STAVBA ROKU 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu nemocnice
Objekt G - Integrovaný objekt klinik interních oborů, ambulantní část nemocnice, magnetická rezonance, rehabilitace, genetika.
Realizace: 1997-1999

Rekonstrukce a dostavba areálu nemocnice
Hlavní budova – Rekonstrukce radiodiagnostické kliniky, vyšetřovny CT a angio
Rekonstrukce vstupní haly
Realizace: 1997 a 2000

Rekonstrukce a dostavba areálu nemocnice
Objekt D – Rekonstrukce objektu pro klinická pracoviště klinik chirurgie, traumatologie a ortopedie, oční, ORL, kožního oddělení a onkologická JIP, řídící úseky klinik.
Realizace: 1997 - 2000


….…Fakultní nemocnice Brno, pracoviště medicíny dospělého věku, Brno Bohunice, Jihlavská 20

Objekt I. 1 1.a 2.etapa
Patologicko - anatomický ústav, diagnostické laboratoře Interní kardiologické kliniky
Realizace: 2001 2003

Objekt I. 2 1.až 3.etapa
Transfúzní oddělení, diagnostické pracoviště Radiologické kliniky, Centralizovaná intenzívní péče, ARO, JIP 28 lůžek, heliport
Realizace: 2002 - 2005

Objekt I. 3 Diagnostické a terapeutické centrum
1.až 3.etapa
Ambulantní a diagnostická část klinických pracovišť
Realizace: 2003 - 2007

Rekonstrukce zdrojové části energetického systému
Realizace: 2006

Objekt Z Ženská klinika
Gynekologická lůžková jednotka, poporodní lůžková jednotka, neonatologické oddělení, řídící úsek kliniky, Endoskopické centrum
Realizace: 2007 - 2009

Traumatologické centrum – Urgentní příjem
Rekonstrukce části objektu CH, urgentní příjem 9 lůžek, pohotovostní ambulantní část
Realizace: 2007 - 2008

Objekt CH - SVLS
Rekonstrukce Centralizovaných operačních sálů 1.část - 5 OPS s provozním zázemím
Realizace: 2008

Traumatologické centrum – Spinální jednotka a traumatologická JIP
Nadstavba objektu I1, spinální jednotka 15 lůžek, traumatologická JIP 7 lůžek
Realizace: 2009 - 2010


….…Fakultní nemocnice Brno, Obilní trh 11, Porodnice

Rekonstrukce objektu A1 - Společné vyšetřovací a léčebné složky
Centralizované operační sály (2 aseptické, 1 septický)
Centrální sterilizace
Radiodiagnostické pracoviště
Anesteziologicko resuscitační lůžková jednotka gynekologická
Jednotka intenzívní péče neontologická
Technické vybavení areálu nemocnice
Realizace: 1993 - 1994

Rekonstrukce objektu B
Lůžková část gynekologicko porodnické kliniky
Intermediární neontologická lůžková jednotka
Realizace: 1995

Rekonstrukce objektu A
Rekonstrukce porodního sálu, část aseptická a septická
Realizace: 1998

Rekonstrukce objektu A a B
Rekonstrukce komunikačních věží objektů A a B
Realizace: 1997 - 1999


….…Nemocnice Znojmo

Rekonstrukce a dostavba areálu nemocnice I. etapa
Objekt S - Stravovací provoz, kapacita 1500 jídel
Objekt C3 - rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny a dostavba Oddělení radiační a klinické onkologie
Realizace: 2007 - 2008

Rekonstrukce a dostavba areálu nemocnice
Magnetická rezonance
Objekt A1 - rekonstrukce a dostavba části objektu A1
Realizace: 2008

Rekonstrukce a dostavba areálu nemocnice II. etapa, 1.část
Objekt A4 - Laboratorní diagnostika, transfúzní oddělení, oddělení klinické biochemie a hematologie, mikrobiologické oddělení.
Objekt B 1 - Integrovaný objekt, odběrová část laboratorního centra, ambulantní část, administrativa, oddělení centrální sterilizace, přednáškový sál
Realizace: 2009 - 2010


….…Nemocnice TGM Hodonín

Rekonstrukce operačních sálů a ambulantního traktu
SO 02 Ambulance a ARO , Ambulance, endoskopie, laboratoře mikrobiologie, lékárna, ARO, pooperační oddělení a chirurgická JIP
Realizace: 2001 - 2003


….…Nemocnice Sv. Zdislavy, Mostiště

Objekt společných vyšetřovacích a léčebných složek
Centralizované operační sály (1 aseptický, 1 superaseptický)
Centrální sterilizace
Jednotka intenzívní péče chirurgická
Technické vybavení areálu nemocnice
Realizace: 1995 - 1999SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 2000 - 2014 ATELIER AS spol. s r.o.

3.13.70 || 2011-03-06 | 4880 | 24 || 118264 @ 10