Janský Zdeněk,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 00 756

Řehůřek Ivan, Ing.

autorizovaný inženýr
číslo autorizace: 1000430

Řezníková Květoslava,
Ing.

autorizovaný inženýr
číslo autorizace: 1001405


atas: logo


atelier:
ATELIER AS, spol. s r.o.
Šumavská 15
602 00 Brno
Česká republika

+420 541 218 235
atas@arch.cz
www.arch.cz/atas

Janský Zdeněk
jednatel
+420 541 218 235

Řehůřek Ivan
jednatel
+420 541 218 235

Řezníková Květoslava
jednatel
+420 541 247 418

REFERENCE

... ZDRAVOTNICKÉ STAVBY...

... ZDRAVOTNICKÉ S ...

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, DĚTSKÁ NEMOCNICE (15×)

FAKULTNÍ NEMOCNICE ...

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, BOHUNICE (15×)

FAKULTNÍ NEMOCNICE ...

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, PORODNICE (5×)

FAKULTNÍ NEMOCNICE ...

NEMOCNICE ZNOJMO (12×)

NEMOCNICE ZNOJMO ( ...

NEMOCNICE TGM HODONÍN (3×)

NEMOCNICE TGM HODO ...

NEMOCNICE SVATÉ ZDISLAVY MOSTIŠTĚ (3×)

NEMOCNICE SVATÉ ZD ...

... VEŘEJNÉ STAVBY ...

... VEŘEJNÉ STAVBY ...

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, BRNO (3×)

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOM ...

MEDICOM INTERNATIONAL (5×)

MEDICOM INTERNATIO ...

MORAVSKÁ GALERIE BRNO, NOVOSTAVBA DEPOZITÁŘE (1×)

MORAVSKÁ GALERIE B ...

ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA (1×)

ČESKÁ GEOLOGICKÁ S ...

NÁBYTEK ŠKAREK (3×)

NÁBYTEK ŠKAREK (3×)


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, PORODNICE (5×)

Fakultní nemocnice Brno, Obilní trh 11, Porodnice

Rekonstrukce objektu A1 - Společné vyšetřovací a léčebné složky
Centralizované operační sály (2 aseptické, 1 septický)
Centrální sterilizace
Radiodiagnostické pracoviště
Anesteziologicko resuscitační lůžková jednotka gynekologická
Jednotka intenzívní péče neontologická
Technické vybavení areálu nemocnice
Realizace: 1993 - 1994

Rekonstrukce objektu B
Lůžková část gynekologicko porodnické kliniky
Intermediární neontologická lůžková jednotka
Realizace: 1995

Rekonstrukce objektu A
Rekonstrukce porodního sálu, část aseptická a septická
Realizace: 1998

Rekonstrukce objektu A a B
Rekonstrukce komunikačních věží objektů A a B
Realizace: 1997 - 1999SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 2000 - 2014 ATELIER AS spol. s r.o.

3.13.70 || 2011-03-06 | 4852 | 24 || 117652 @ 24