Janský Zdeněk,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 00 756

Řehůřek Ivan, Ing.

autorizovaný inženýr
číslo autorizace: 1000430

Řezníková Květoslava,
Ing.

autorizovaný inženýr
číslo autorizace: 1001405


atas: logo


atelier:
ATELIER AS, spol. s r.o.
Šumavská 15
602 00 Brno
Česká republika

+420 541 218 235
atas@arch.cz
www.arch.cz/atas

Janský Zdeněk
jednatel
+420 541 218 235

Řehůřek Ivan
jednatel
+420 541 218 235

Řezníková Květoslava
jednatel
+420 541 247 418

REFERENCE

... ZDRAVOTNICKÉ STAVBY...

... ZDRAVOTNICKÉ S ...

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, DĚTSKÁ NEMOCNICE (15×)

FAKULTNÍ NEMOCNICE ...

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, BOHUNICE (15×)

FAKULTNÍ NEMOCNICE ...

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, PORODNICE (5×)

FAKULTNÍ NEMOCNICE ...

NEMOCNICE ZNOJMO (12×)

NEMOCNICE ZNOJMO ( ...

NEMOCNICE TGM HODONÍN (3×)

NEMOCNICE TGM HODO ...

NEMOCNICE SVATÉ ZDISLAVY MOSTIŠTĚ (3×)

NEMOCNICE SVATÉ ZD ...

... VEŘEJNÉ STAVBY ...

... VEŘEJNÉ STAVBY ...

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, BRNO (3×)

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOM ...

MEDICOM INTERNATIONAL (5×)

MEDICOM INTERNATIO ...

MORAVSKÁ GALERIE BRNO, NOVOSTAVBA DEPOZITÁŘE (1×)

MORAVSKÁ GALERIE B ...

ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA (1×)

ČESKÁ GEOLOGICKÁ S ...

NÁBYTEK ŠKAREK (3×)

NÁBYTEK ŠKAREK (3×)


NEMOCNICE ZNOJMO (12×)

Stravovací objekt

Stravovací objekt

Stravovací objekt Objekt A4 a B1 Objekt A4 a B1 Magnetická rezonance Magnetická rezonance Objekt ORKO Objekt ORKO Objekt ORKO Objekt ORKO Stravovací objekt Stravovací objekt Objekt A4 a B1

Nemocnice Znojmo

Rekonstrukce a dostavba areálu nemocnice I. etapa
Objekt S - Stravovací provoz, kapacita 1500 jídel
Objekt C3 - rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny a dostavba Oddělení radiační a klinické onkologie
Realizace: 2007 - 2008

Rekonstrukce a dostavba areálu nemocnice
Magnetická rezonance
Objekt A1 - rekonstrukce a dostavba části objektu A1
Realizace: 2008

Rekonstrukce a dostavba areálu nemocnice II. etapa, 1.část
Objekt A4 - Laboratorní diagnostika, transfúzní oddělení, oddělení klinické biochemie a hematologie, mikrobiologické oddělení.
Objekt B 1 - Integrovaný objekt, odběrová část laboratorního centra, ambulantní část, administrativa, oddělení centrální sterilizace, přednáškový sál
Realizace: 2009 - 2010SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 2000 - 2014 ATELIER AS spol. s r.o.

3.13.70 || 2011-03-06 | 4885 | 24 || 118428 @ 38