Axmannová Vladimíra,
Ak. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 00 475


axmannova: logo


ARCHAX architektonický ateliér

Zavadilova 30

160 00 Praha 6

Česká republika


+420 235 365 806

+420 602 272 088

archax@volny.cz

www.arch.cz/axmannova

REFERENCE

ARCHAX: BIBLIOGRAFIE, PROFIL FIRMY, SPOLUPRÁCE

ARCHAX: BIBLIOGRAF ...

REALIZACE

REALIZACE

Muzeum Dobrovice - rekonstrukce a dostavba hospodářského dvora ze 16.století

Muzeum Dobrovice - ...

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, exterier

Klaudiánova nemocn ...

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, interier - vstupní hala, komunikační chodba

Klaudiánova nemocn ...

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, interier - chirurgie, ortopedie, ARD, RDG

Klaudiánova nemocn ...

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, interier - oční, neurologie

Klaudiánova nemocn ...

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, exterier - nukleární medicína, urologie, ORL

Klaudiánova nemocn ...

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, interier - nukleární medicína, urologie, ORL

Klaudiánova nemocn ...

Areál pro seniory - Mladá Boleslav

Areál pro seniory ...

Areál pro seniory, Mladá Boleslav, domov důchodců - novostavba

Areál pro seniory, ...

Areál pro seniory, Mladá Boleslav, dům s pečovatelskou službou - rekonstrukce, dostavba

Areál pro seniory, ...


Areál pro seniory, Mladá Boleslav, dům s pečovatelskou službou - rekonstrukce, dostavba


Copyright © 1999 - 2023 ARCHAX architektonický ateliér

1.12.62 || 2011-03-08 | 4882 | 21 || 103621 @ 28