Axmannová Vladimíra,
Ak. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 00 475


axmannova: logo


ARCHAX architektonický ateliér

Zavadilova 30

160 00 Praha 6

Česká republika


+420 235 365 806

+420 602 272 088

archax@volny.cz

www.arch.cz/axmannova

REFERENCE

ARCHAX: BIBLIOGRAFIE, PROFIL FIRMY, SPOLUPRÁCE

ARCHAX: BIBLIOGRAF ...

REALIZACE

REALIZACE

Muzeum Dobrovice - rekonstrukce a dostavba hospodářského dvora ze 16.století

Muzeum Dobrovice - ...

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, exterier

Klaudiánova nemocn ...

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, interier - vstupní hala, komunikační chodba

Klaudiánova nemocn ...

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, interier - chirurgie, ortopedie, ARD, RDG

Klaudiánova nemocn ...

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, interier - oční, neurologie

Klaudiánova nemocn ...

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, exterier - nukleární medicína, urologie, ORL

Klaudiánova nemocn ...

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, interier - nukleární medicína, urologie, ORL

Klaudiánova nemocn ...

Areál pro seniory - Mladá Boleslav

Areál pro seniory ...

Areál pro seniory, Mladá Boleslav, domov důchodců - novostavba

Areál pro seniory, ...

Areál pro seniory, Mladá Boleslav, dům s pečovatelskou službou - rekonstrukce, dostavba

Areál pro seniory, ...


REALIZACE

Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav

1991
- generel rozvoje a jeho postupná realizace
- cesta od souboru jednotlivých nemocničních pavilonů různého stáří bez vzájemných souvislostí k funkčnímu jednotnému organismu nemocnice jako celku
- cesta k vytvoření prostředí, které pomáhá pacientům i lékařům

1992-1993
ústavní lékárna
- přestavba a dostavba objektu bývalých kasáren

1992-1994
patologie a mikrobiologie
- přestavba a dostavba původního objektu městského sirotčince

1992-1999
vstupní hala a komunikační chodba
- vytvoření hlavní páteře celého areálu pro pacienty i logistiku

1993-1995
zásobovací ústředna a spalovna
- novostavba logistického zázemí nemocnice

1994-1996
pavilon oční a neurologie
- novostavba lůžkového oddělení, ambulancí a operačního bloku

194-1999
pavilon chirurgie, ARO, ortopedie
- novostavba lůžkového oddělení, ambulancí a centrálního příjmu

1999-2002
přestavba a dostavba pavilonu nukleární medicíny, urologie a ORL - ve stavbě

2000-2001
postupná přestavba pavilonu interny
- ve stavbě

1993-2000
pavilon infekce, kožní a TRN
- projektová příprava

1993-2002
pavilon dětského oddělení
- projektová příprava

1999-2002
přestavba původního objektu pro onkologii, ORL a urologii

Areál pro seniory Mladá Boleslav

1996-2002
cesta od architektonické soutěže k užívání
rekonstrukce a dostavba areálu bývalých Žižkovských kasáren
vytvoření integrovaného prostředí pro seniory v kontextu města

Domov důchodců
- novostavba
spolupráce na interiéru ak. arch. Dagmar Vandělíková

Dům s pečovatelskou službou
- přestavba objektu bývalých Žižkovských kasáren

Další stavby

1986
Prodejna květin Tvrdonice
- interier

1987
Dům služeb Kolín
- fasáda

1992
Pošta a objekt služeb Kamenný přívoz
- novostavba ve venkovském prostředí
+ arch. P. Hřebecký

1992
Tržnice Šlégl Domažlice
- rekonstrukce

1998-1999
Ústav sociální péče pro děti Lipník

1999
Zákrokový sálek ortopedické ambulance Praha

1999
Zákrokový sálek kožní ambulance Brno

2000
Zákrokový sálek vlasové ambulance Radotín

2001
Všeobecná fakultní nemocnice Praha - Karlovo náměstí
- dílčí koncepční studie a realizaceSEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 1999 - 2023 ARCHAX architektonický ateliér

1.12.62 || 2011-03-08 | 4883 | 21 || 103641 @ 24