Axmannová Vladimíra,
Ak. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 00 475


axmannova: logo


ARCHAX architektonický ateliér

Zavadilova 30

160 00 Praha 6

Česká republika


+420 235 365 806

+420 602 272 088

archax@volny.cz

www.arch.cz/axmannova

REFERENCE

ARCHAX: BIBLIOGRAFIE, PROFIL FIRMY, SPOLUPRÁCE

ARCHAX: BIBLIOGRAF ...

REALIZACE

REALIZACE

Muzeum Dobrovice - rekonstrukce a dostavba hospodářského dvora ze 16.století

Muzeum Dobrovice - ...

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, exterier

Klaudiánova nemocn ...

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, interier - vstupní hala, komunikační chodba

Klaudiánova nemocn ...

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, interier - chirurgie, ortopedie, ARD, RDG

Klaudiánova nemocn ...

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, interier - oční, neurologie

Klaudiánova nemocn ...

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, exterier - nukleární medicína, urologie, ORL

Klaudiánova nemocn ...

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, interier - nukleární medicína, urologie, ORL

Klaudiánova nemocn ...

Areál pro seniory - Mladá Boleslav

Areál pro seniory ...

Areál pro seniory, Mladá Boleslav, domov důchodců - novostavba

Areál pro seniory, ...

Areál pro seniory, Mladá Boleslav, dům s pečovatelskou službou - rekonstrukce, dostavba

Areál pro seniory, ...


ARCHAX: BIBLIOGRAFIE, PROFIL FIRMY, SPOLUPRÁCE

BIBLIOGRAFIE

ak. arch. Vladimíra Axmannová

* 9.4.1957 Praha
1972-1976 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze
1976-1982 Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, atelier prof. Z. Kuny
1983-1992 Krajský projektový ústav Praha
od 1992 samostatný architektonický atelier ARCHAX
1993 autorizovaný architekt

PROFIL FIRMY

Atelier ARCHAX byl založen v roce 1992 jako volné architektonické sdružení pro realizaci předprojektové a projektové činnosti se zřetelem na koncepční architektonickou činnost.
Architektonická činnost je zaměřena především na zdravotnické a sociální stavby, dále na drobnou bytovou výstavbu a interier.
Hlavní činností od založení atelieru byla práce na dostavbě a přestavbě Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav a Areálu pro seniory Mladá Boleslav.
Projektová činnost je realizována ve spolupráci s projektovým sdružením ARSPRO Mladá Boleslav a s dalšími stavebními projektanty a specialisty v digitální podobě.
Na základě spolupráce s firmou MB Invest zajišťuje atelier také inženýrsko investorskou činnost ve fázi přípravy a realizace stavby.

HLAVNÍ SPOLUPRACOVNÍCI ATELIERU

architekti:

- ak. arch. Dagmar Vandělíková

stavaři:

- ing. Roman Renč
- ing. Petr Wudy
- ing. Jana Urbánková
- ing. Eva Pazderková
- František Čapek
- ing. Ivo Orlovský

specialisté:

- ing. Jiří Jecelín
- ing. Karel Bíba
- ing. Zdena Bíbová
- ing. Jaroslav Kelíšek
- František Zítka
- ing. Václav Kolář
- ing. Jarmila Štanderová
- ing. Jiřina Bukovská
- ing. Eliška Senková
- ing. Eva Bordovská
- František Štecha
- František Trhoň
- ing. Zdeněk Kvapil
- ing. Pavel Langer

výtvarná spolupráce:

- ak. mal. Mikoláš Axmann
- ak. mal. Milan Klika
- ak. mal. Vladislava Kuřátková
- ak. soch. Jiří Kačer

fotodokumentace:

- Hana Hamplová
- Vladislav Kopřiva
- archiv autorkySEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 1999 - 2023 ARCHAX architektonický ateliér

1.12.62 || 2011-03-08 | 4883 | 21 || 103641 @ 24