Janský Zdeněk,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 00 756

Řehůřek Ivan, Ing.

autorizovaný inženýr
číslo autorizace: 1000430

Řezníková Květoslava,
Ing.

autorizovaný inženýr
číslo autorizace: 1001405


atas: logo


atelier:
ATELIER AS, spol. s r.o.
Šumavská 15
602 00 Brno
Česká republika

+420 541 218 235
atas@arch.cz
www.arch.cz/atas

Janský Zdeněk
jednatel
+420 541 218 235

Řehůřek Ivan
jednatel
+420 541 218 235

Řezníková Květoslava
jednatel
+420 541 247 418

REFERENCE

... ZDRAVOTNICKÉ STAVBY...

... ZDRAVOTNICKÉ S ...

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, DĚTSKÁ NEMOCNICE (15×)

FAKULTNÍ NEMOCNICE ...

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, BOHUNICE (15×)

FAKULTNÍ NEMOCNICE ...

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, PORODNICE (5×)

FAKULTNÍ NEMOCNICE ...

NEMOCNICE ZNOJMO (12×)

NEMOCNICE ZNOJMO ( ...

NEMOCNICE TGM HODONÍN (3×)

NEMOCNICE TGM HODO ...

NEMOCNICE SVATÉ ZDISLAVY MOSTIŠTĚ (3×)

NEMOCNICE SVATÉ ZD ...

... VEŘEJNÉ STAVBY ...

... VEŘEJNÉ STAVBY ...

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, BRNO (3×)

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOM ...

MEDICOM INTERNATIONAL (5×)

MEDICOM INTERNATIO ...

MORAVSKÁ GALERIE BRNO, NOVOSTAVBA DEPOZITÁŘE (1×)

MORAVSKÁ GALERIE B ...

ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA (1×)

ČESKÁ GEOLOGICKÁ S ...

NÁBYTEK ŠKAREK (3×)

NÁBYTEK ŠKAREK (3×)


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, DĚTSKÁ NEMOCNICE (15×)

Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 9, Dětská nemocnice
Rekonstrukce lůžkového objektu
Realizace: 1992 - 1993

Rekonstrukce a dostavba areálu nemocnice
Objekt F - Společné a vyšetřovací léčebné složky
Centralizované operační sály (2 superaseptické, 2 aseptické 1 septický)
Centrální sterilizace, Anesteziologicko resuscitační lůžková jednotka
Jednotka intenzívní péče chirurgická
Heliport
Technické vybavení areálu nemocnice
Realizace: 1994-1996
Realizovaná stavba získala titul NBF STAVBA ROKU 1996

Rekonstrukce a dostavba areálu nemocnice
Objekt G - Integrovaný objekt klinik interních oborů, ambulantní část nemocnice, magnetická rezonance, rehabilitace, genetika.
Realizace: 1997-1999

Rekonstrukce a dostavba areálu nemocnice
Hlavní budova – Rekonstrukce radiodiagnostické kliniky, vyšetřovny CT a angio
Rekonstrukce vstupní haly
Realizace: 1997 a 2000

Rekonstrukce a dostavba areálu nemocnice
Objekt D – Rekonstrukce objektu pro klinická pracoviště klinik chirurgie, traumatologie a ortopedie, oční, ORL, kožního oddělení a onkologická JIP, řídící úseky klinik.
Realizace: 1997 - 2000SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 2000 - 2014 ATELIER AS spol. s r.o.

3.13.70 || 2011-03-06 | 4880 | 24 || 118264 @ 9