Janský Zdeněk,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 00 756

Řehůřek Ivan, Ing.

autorizovaný inženýr
číslo autorizace: 1000430

Řezníková Květoslava,
Ing.

autorizovaný inženýr
číslo autorizace: 1001405


atas: logo


atelier:
ATELIER AS, spol. s r.o.
Šumavská 15
602 00 Brno
Česká republika

+420 541 218 235
atas@arch.cz
www.arch.cz/atas

Janský Zdeněk
jednatel
+420 541 218 235

Řehůřek Ivan
jednatel
+420 541 218 235

Řezníková Květoslava
jednatel
+420 541 247 418

REFERENCE

... ZDRAVOTNICKÉ STAVBY...

... ZDRAVOTNICKÉ S ...

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, DĚTSKÁ NEMOCNICE (15×)

FAKULTNÍ NEMOCNICE ...

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, BOHUNICE (15×)

FAKULTNÍ NEMOCNICE ...

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, PORODNICE (5×)

FAKULTNÍ NEMOCNICE ...

NEMOCNICE ZNOJMO (12×)

NEMOCNICE ZNOJMO ( ...

NEMOCNICE TGM HODONÍN (3×)

NEMOCNICE TGM HODO ...

NEMOCNICE SVATÉ ZDISLAVY MOSTIŠTĚ (3×)

NEMOCNICE SVATÉ ZD ...

... VEŘEJNÉ STAVBY ...

... VEŘEJNÉ STAVBY ...

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, BRNO (3×)

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOM ...

MEDICOM INTERNATIONAL (5×)

MEDICOM INTERNATIO ...

MORAVSKÁ GALERIE BRNO, NOVOSTAVBA DEPOZITÁŘE (1×)

MORAVSKÁ GALERIE B ...

ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA (1×)

ČESKÁ GEOLOGICKÁ S ...

NÁBYTEK ŠKAREK (3×)

NÁBYTEK ŠKAREK (3×)


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, BOHUNICE (15×)

Rekonstrukce zdrojové části FNB

Rekonstrukce zdrojové části FNB

Heliport Traumatologické centrum – Urgentní příjem Traumatologické centrum – Urgentní příjem Spinální jednotka a traumatologická JIP Spinální jednotka a traumatologická JIP Rekonstrukce zdrojové části FNB Rekonstrukce zdrojové části FNB Stomatochirurgická klinika Objekt I2 - transfuzní stanice, KARIM, RDK Objekt I2 - transfuzní stanice, KARIM, RDK Objekt I2 - transfuzní stanice, KARIM, RDK Objekt I1 - patologie, kardiologie, spinální jednotka Objekt I1 - patologie, kardiologie, spinální jednotka Heliport Operační sál

Fakultní nemocnice Brno, pracoviště medicíny dospělého věku, Brno Bohunice, Jihlavská 20

Objekt I. 1 1.a 2.etapa
Patologicko - anatomický ústav, diagnostické laboratoře Interní kardiologické kliniky
Realizace: 2001 2003

Objekt I. 2 1.až 3.etapa
Transfúzní oddělení, diagnostické pracoviště Radiologické kliniky, Centralizovaná intenzívní péče, ARO, JIP 28 lůžek, heliport
Realizace: 2002 - 2005

Objekt I. 3 Diagnostické a terapeutické centrum
1.až 3.etapa
Ambulantní a diagnostická část klinických pracovišť
Realizace: 2003 - 2007

Rekonstrukce zdrojové části energetického systému
Realizace: 2006

Objekt Z Ženská klinika
Gynekologická lůžková jednotka, poporodní lůžková jednotka, neontologické oddělení, řídící úsek kliniky, Endoskopické centrum
Realizace: 2007 - 2008

Traumatologické centrum – Urgentní příjem
Rekonstrukce části objektu CH, urgentní příjem 9 lůžek, pohotovostní ambulantní část
Realizace: 2007 - 2008

Objekt CH - SVLS
Rekonstrukce Centralizovaných operačních sálů 1.část - 5 OPS s provozním zázemím
Realizace: 2008

Traumatologické centrum – Spinální jednotka a traumatologická JIP
Nadstavba objektu I1, spinální jednotka 15 lůžek, traumatologická JIP 7 lůžek
Realizace: 2009 - 2010SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 2000 - 2014 ATELIER AS spol. s r.o.

3.13.70 || 2011-03-06 | 4885 | 24 || 118429 @ 38