Lejčar Ivan,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 01 941


alej: logo


ALEJ
architektonický atelier
Ing. arch. Lejčar Ivan
Bubenečská 43
160 00 Praha 6
Česká republika


+420 604 579 081
alej@arch.cz
ivanlejcar@seznam.cz

www.arch.cz/alej

REFERENCE

ATELIER ALEJ

ATELIER ALEJ

...vybrané práce

...vybrané práce

Projekt REKONSTRUKCE TOPÍRNY KOŘENOV

Projekt REKONSTRUK ...

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNICE - PÁTEŘ VEŘEJNÉ DOPRAVY V AGLOMERACÍCH - odborná publikace

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNI ...

BRNO - NÁDRAŽÍ V CENTRU

BRNO - NÁDRAŽÍ V C ...

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY

HORNÍ JELENÍ PŘÍKOP PRAŽSKÉHO HRADU PŘELOŽKA PĚŠÍ STEZKY, OPLOCENÍ A OPRAVA CHODNÍKU

HORNÍ JELENÍ PŘÍKO ...

JABLONEC NAD NISOU REGULAČNÍ PLÁN ULICE 5. KVĚTNA A REALITA

JABLONEC NAD NISOU ...

REGIOTRAM NISA

REGIOTRAM NISA

REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATĚ MARIÁNSKÉ HRADBY - JELENÍ

REKONSTRUKCE TRAMV ...


ATELIER ALEJ

SPECIALIZACE
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, URBANISMUS A ARCHITEKTURA versus DOPRAVA


Principem je práce nezávislého autorizovaného architekta - urbanisty.
Nejčastějším spolupracovníkem je ing. arch. Petr Lédl

Činnost je zaměřena na:

Urbanisticko-dopravní strategie a koncepce pro územní plány
kde je kladen důraz na společnou práci urbanisty a dopravního specialisty "nad jedním stolem".
Při hledání udržitelné dopravy je upřednostňována vyváženost systémů zejména veřejné a individuální automobilové dopravy.
Zvláštní péče je věnována veřejné osobní dopravě, zejména kolejové, která je chápána jako urbanizační fenomén.

Urbanistické studie a regulační plány
nejlépe pro lokality s komplikovanými dopravními problémy

Urbanisticko-dopravní studie a generely
pro soulad dopravních staveb s městem i s krajinou

Architekturu dopravních staveb
zejména pro veřejnou dopravu


SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 1999 - 2023 ALEJ architektonický atelier

1.10.48 || 2011-03-12 | 4879 | 27 || 129684 @ 40