Lejčar Ivan,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 01 941


alej: logo


ALEJ
architektonický atelier
Ing. arch. Lejčar Ivan
Bubenečská 43
160 00 Praha 6
Česká republika


+420 604 579 081
alej@arch.cz
ivanlejcar@seznam.cz

www.arch.cz/alej

REFERENCE

ATELIER ALEJ

ATELIER ALEJ

...vybrané práce

...vybrané práce

Projekt REKONSTRUKCE TOPÍRNY KOŘENOV

Projekt REKONSTRUK ...

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNICE - PÁTEŘ VEŘEJNÉ DOPRAVY V AGLOMERACÍCH - odborná publikace

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNI ...

BRNO - NÁDRAŽÍ V CENTRU

BRNO - NÁDRAŽÍ V C ...

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY

HORNÍ JELENÍ PŘÍKOP PRAŽSKÉHO HRADU PŘELOŽKA PĚŠÍ STEZKY, OPLOCENÍ A OPRAVA CHODNÍKU

HORNÍ JELENÍ PŘÍKO ...

JABLONEC NAD NISOU REGULAČNÍ PLÁN ULICE 5. KVĚTNA A REALITA

JABLONEC NAD NISOU ...

REGIOTRAM NISA

REGIOTRAM NISA

REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATĚ MARIÁNSKÉ HRADBY - JELENÍ

REKONSTRUKCE TRAMV ...


...vybrané práce

2016
REKONSTRUKCE TOPÍRNY KOŘENOV
(autoři: Ivan Lejčar, Petr Lédl, statika Tomáš Štejfa; stavebník: Železniční společnost Tanvald)
DPS s následnou realizací
kolaudace 06/2016


2015
DOPRAVNĚ-URBANISTICKÁ ANALÝZA TRASY PŘÍMĚSTSKÉ ŽELEZNICE PRAHA - LETIŠTĚ VH - KLADNO vedené Prahou 6 a 7
(Ivan Lejčar, Tomáš Cach)


2014
STUDIE VLAKOVÝCH ZASTÁVEK V PRAZE - KBELÍCH
(Ivan Lejčar, spolupráce Petr Lédl


2013
STUDIE ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY - ÚSTÍ N. L. - STRÁŽKY
(Ivan Lejčar, spolupráce Pavol Ondovčák)

STUDIE PROVEDITELNOSTI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI PRAHA-SUCHDOL VEŘEJNOU DOPRAVOU
(Česká zemědělská univerzita - spolupráce Ivan Lejčar) projekt EPTA


2012
CYKLOTRASA A 33 - PURKRABSKÝ HÁJ - PRELÁTA V PRAZE 6
(Ivan Lejčar, spolupráce pavol Ondovčák)
proznačení cyklotrasy vč. realizace


2010
GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS - JABLONEC N. N.
(Ivan Lejčar a kolektiv)

DOPRAVNÍ TERMINÁL SEMILY
(Petr Lédl, Ivan Lejčar, Matěj Kosík)
DÚR a částečně DSP

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNICE - PÁTEŘ VEŘEJNÉ DOPRAVY V AGLOMERACÍCH
(Ivan Lejčar a kolektiv)
odborná publikace
www.cedop.info/blog/vychazi-kniha-o-primestske-zeleznici


2008
STUDIE ÚPRAV KODAŇSKÉ ULICE V PRAZE 10
(autoři: Ivan Lejčar, Petr Lédl)

DEJVICKÁ ULICE V PRAZE 6
vyzvaná soutěž
(autoři: Petr Lédl, Ivan Lejčar, Matěj Kosík)


2007
BRNO - NÁDRAŽÍ V CENTRU
(občanská koalice "Nádraží v centru" Brno, urbanismus Ivan Lejčar, Petr Lédl)
stále živé

ODBAVOVACÍ BUDOVA AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LIBERCI
(autoři: Ivan Lejčar, Petr Lédl)
studie a DÚR

PRAHA - NOVÉ SPOJENÍ 2 - MĚSTSKÝ ŽELEZNIČNÍ TUNEL
(MCO, Olomouc, SÚDOP Praha, Metroprojekt Praha, ALEJ - Ivan Lejčar)
studie k ÚPn Prahy, zapracováno i do rozpracovaného Metropolitního plánu Prahy


2006
PĚŠÍ STEZKA A OPLOCENÍ V HORNÍM JELENÍM PŘÍKOPĚ PRAŽSKÉHO HRADU
(autoři: Petr Lédl, Ivan Lejčar)
realizace


2005
REGIOTRAM NISA – ÚZEMNĚ TECHNICKÝ KONCEPT TERMINÁLŮ
(Valbek, s.r.o. Liberec - spolupráce ALEJ)

INTERIÉR ČD CENTRA V ŽEL. STANICI LIBEREC
(autoři: Ivan Lejčar, Petr Lédl)
realizace


2004-5
KOLEJOVÉ SPOJENÍ HLUČÍN – OSTRAVA
studie dopravně-urbanistická 2004 a územně-technická 2005, (DIPRO, s.r.o. Praha - spolupráce ALEJ)


2004
VYVÁŽENÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM PODPORUJÍCÍ ROZVOJ KLASICKÉHO MĚSTA - DOPRAVNÍ ALTERNATIVA PRO PRAHU
strategie - spolupráce pro koalici SOS Praha www.sospraha.cz

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA TANVALDSKÝ ŠPIČÁK V JIŘETÍNĚ P. B.
(Valbek Liberec + Ivan Lejčar)
realizace


2003
ŽEL. ZASTÁVKA PRAHA – LIBEŇ, U KŘÍŽE (ROKYTKA)
dopravně-urbanistická studie

VNITROMĚSTSKÉ CYKLISTICKÉ TRASY V DĚČÍNĚ
studie – generel pro ÚPn


2002
HARRACHOV, NAPOJENÍ NA ŽELEZNICI V RÁMCI REGIOTRAM NISA
dopravně-urbanistická studie


2001
REGIOTRAM – NISA LIBEREC, TERMINÁL ŽITAVSKÁ
studie

CYKLISTICKÉ TRASY PRO MIKROREGION RÁDLO
generel


2000
OLOMOUC - SOUTĚŽ NA IDEOVÉ ARCHITEKTONICKO-DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
ZÁPADO-VÝCHODNÍ KOMUNIKAČNÍ OSY ČÁSTI MPR
(autoři: DHV CR - Jan Kašík, Václav Starý, ALEJ – Ivan Lejčar, Petr Lédl)
Návrh byl oceněn porotou 2. cenou


1999
REGULAČNÍ PLÁN ULICE 5. KVĚTNA V JABLONCI N. NISOU
koncept
částečně realizováno


1998
KOLEJOVÉ TRASY V SYSTÉMU MHD V LIBERCI
variantní studie pro nový územní plán

ÚZEMNÍ PLÁN JABLONCE N. NISOU
(Urbaplan H. Králové, spolupráce na dopravní části - ALEJ)


1995
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATĚ MARIÁNSKÉ HRADBY - JELENÍ
(spoluautor ing. Jiří Pejša - DIP s.r.o.)
Realizace byla oceněna na "GRAND PRIX 95" Obce architektů ČR čestným uznáním
v kategorii zahradní a krajinářská tvorba

DOPRAVNÍ GENEREL JABLONCE N. NISOU
(spolupráce s ateliérem DUA, s.r.o.)


Ateliér DUA, s.r.o.
(Ing. Václav Malina, Ing. Jiří Paleček, ing. arch Ivan Lejčar)


1994
HUMANIZACE SEVEROJIŽNÍ MAGISTRÁLY NA ÚZEMÍ PRAHY 2
urbanisticko-dopravní studie

NÁVRH CELOMĚSTSKÉHO KOMUNIKAČNÍHO SKELETU SV. SEKTORU PRAHY
studie k územnímu plánu


1992
EXPRESNÍ ŽELEZNICE PRAHA - LETIŠTĚ - KLADNO
studie


Metroprojekt Praha (vedoucí projektu)


1991
TRAMVAJOVÁ DOPRAVA V AGLOMERACI LIBEREC - JABLONEC N. NISOU dopravně-urbanistická koncepce
- přispěla k záchraně tramvají v Liberci

1986
ÚZEMNÍ PŘÍPRAVA TRASY IV. B METRA ČESKOMORAVSKÁ – ČERNÝ MOST
urbanisticko-dopravní koncepce


Spolupráce s prof. ing. arch. Jiřím Štursou


1977
NÁDRAŽÍ TĚŠNOV
studie záchrany a využití bývalé odbavovací budovy
SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 1999 - 2023 ALEJ architektonický atelier

1.10.48 || 2011-03-12 | 4879 | 27 || 129686 @ 40