Lejčar Ivan,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 01 941


alej: logo


ALEJ
architektonický atelier
Ing. arch. Lejčar Ivan
Bubenečská 43
160 00 Praha 6
Česká republika


+420 604 579 081
alej@arch.cz
ivanlejcar@seznam.cz

www.arch.cz/alej

REFERENCE

ATELIER ALEJ

ATELIER ALEJ

...vybrané práce

...vybrané práce

Projekt REKONSTRUKCE TOPÍRNY KOŘENOV

Projekt REKONSTRUK ...

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNICE - PÁTEŘ VEŘEJNÉ DOPRAVY V AGLOMERACÍCH - odborná publikace

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNI ...

BRNO - NÁDRAŽÍ V CENTRU

BRNO - NÁDRAŽÍ V C ...

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY

HORNÍ JELENÍ PŘÍKOP PRAŽSKÉHO HRADU PŘELOŽKA PĚŠÍ STEZKY, OPLOCENÍ A OPRAVA CHODNÍKU

HORNÍ JELENÍ PŘÍKO ...

JABLONEC NAD NISOU REGULAČNÍ PLÁN ULICE 5. KVĚTNA A REALITA

JABLONEC NAD NISOU ...

REGIOTRAM NISA

REGIOTRAM NISA

REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATĚ MARIÁNSKÉ HRADBY - JELENÍ

REKONSTRUKCE TRAMV ...


HORNÍ JELENÍ PŘÍKOP PRAŽSKÉHO HRADU PŘELOŽKA PĚŠÍ STEZKY, OPLOCENÍ A OPRAVA CHODNÍKU

HORNÍ JELENÍ PŘÍKOP PRAŽSKÉHO HRADU
PŘELOŽKA PĚŠÍ STEZKY, OPLOCENÍ A OPRAVA CHODNÍKU

Nová pěší stezka nahrazuje původní pěší stezku, kterou bylo nutné z bezpečnostních důvodů oddálit od Lumbeho vily. Nová stezka navazuje na stávající pěšinu nad tenisovými kurty a stoupá traversem na úroveň ulice U Brusnice. Pro ochranu popínavé nízké zeleně (břečťan), je celý průběh stezky řešen na roštech s ocelovou kostrou a dřevěnými pochozími prvky, podobně, jak je tomu v Dolním Jelením příkopě. Roštová stezka je trasována tak, aby se vyhnula vzrostlým stromům. Část roštových polí tvoří schodišťové díly, neboť převýšení terénu je značné. Stezka je pojata jako turistický chodník a nemůže v žádném případě splňovat nároky osob se sníženou pohyblivostí. Design roštových polí je jednoduchý, základní materiály tvoří ušlechtile opracované ocelové prvky a tvrdé dřevo. Na úrovni chodníku v ulici U Brusnice bude stezka ukončena portálem s brankou.
Stav a vzezření oplocení a chodníku v ulici U Brusnice před realizací projektu bylo nedůstojné „Národní kulturní památky Pražský hrad“ v Pražské památkové rezervaci. Nové oplocení nahradilo stávající plot z drátěného pletiva a nová dlažba nahradila asfaltový povrch chodníku. Oplocení Horního Jeleního příkopu je záměrně odlišné od sousedních oplocení Lumbeho vily a Rakouské ambasády a povrch. Je tak navozena jedinečnost prostředí za oplocením. Nové oplocení a vstupní branka z ulice U Brusnice jsou provedeny v materiálové kombinaci pohledového betonu, oceli a dřeva. Nosnou část plotového pole tvoří vodorovná příčle - ocelový uzavřený profil, který je zakotven do betonového sloupku ocelovými trny. Výplň plotu je tvořena tvarovanými bukovými latěmi. Oprava chodníků zahrnuje náhradu obruby z velkých žulových kostek žulovými krajníky a náhradu asfaltového nerovného povrchu žulovou mozaikovou dlažbou se vzorem v rymu plotových polí. Vstupní partie branky (tvoří zároveň hmatný pás pro nevidomé a slabozraké) jsou materiálově a barevně odlišeny dlažbou s kostek 10.


INVESTOR:
Správa Pražského hradu, příspěvková organizace
119 08 Praha 1 - Hrad

ZHOTOVITEL:
Ing. arch Ivan LEJČAR - ALEJ architektonický ateliér
Bubenečská 43, 160 00 Praha 6

AUTORSKÝ TÝM:
Ing. arch. Ivan LEJČAR
Ing. arch. Petr LÉDL

SPOLUPRÁCE:
Statika: Ing. Jan POHL , Ing. Pavel VANĚK

STUPEŇ:
Projekt stavby (PPS) s následnou realizací

DATUM:
09 / 2005 (PPS), 10/2005 – 05/2006 (realizace)

KOLAUDACE:
květen 2006SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 1999 - 2023 ALEJ architektonický atelier

1.10.48 || 2011-03-12 | 4850 | 27 || 128763 @ 30