Lejčar Ivan,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 01 941


alej: logo


ALEJ
architektonický atelier
Ing. arch. Lejčar Ivan
Bubenečská 43
160 00 Praha 6
Česká republika


+420 604 579 081
alej@arch.cz
ivanlejcar@seznam.cz

www.arch.cz/alej

REFERENCE

ATELIER ALEJ

ATELIER ALEJ

...vybrané práce

...vybrané práce

Projekt REKONSTRUKCE TOPÍRNY KOŘENOV

Projekt REKONSTRUK ...

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNICE - PÁTEŘ VEŘEJNÉ DOPRAVY V AGLOMERACÍCH - odborná publikace

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNI ...

BRNO - NÁDRAŽÍ V CENTRU

BRNO - NÁDRAŽÍ V C ...

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY

HORNÍ JELENÍ PŘÍKOP PRAŽSKÉHO HRADU PŘELOŽKA PĚŠÍ STEZKY, OPLOCENÍ A OPRAVA CHODNÍKU

HORNÍ JELENÍ PŘÍKO ...

JABLONEC NAD NISOU REGULAČNÍ PLÁN ULICE 5. KVĚTNA A REALITA

JABLONEC NAD NISOU ...

REGIOTRAM NISA

REGIOTRAM NISA

REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATĚ MARIÁNSKÉ HRADBY - JELENÍ

REKONSTRUKCE TRAMV ...


BRNO - NÁDRAŽÍ V CENTRU

letecký pohled od jihu - stav

letecký pohled od jihu - stav

letecký pohled od jihu - stav letecký pohled od jihu - návrh současný stav vazba na MHD - návrh pěší dostupnost historického centra 15minut

BRNO - NÁDRAŽÍ V CENTRU

var. B - přestavba železničního uzlu Brno a rozvoj městské infrastruktury jižního segmentu
vnitřního města s modernizací hlavního nádraží v uživatelsky optimální centrální poloze

Z Evropských měst má Brno jedno z nejlépe položených železničního nádraží:
• leží na okraji historického jádra, které je během 15 min. přímo dostupné pěšky;
• leží v průsečíku většiny hlavních linií veřejné hromadné dopravy, odkud je přímé
spojení do téměř všech městských čtvrtí;
• leží na rozhraní center historického a rozvojového.
Tato poloha nádraží je pro funkci železnice i z titulu udržitelnosti rozvoje města doslova nenahraditelná. Přesto je stále ve hře naprosto zastaralá a 3. tisíciletí nedůstojná varianta jeho odsunu, nadřazující technické parametry (přímé koleje u nástupišť) nad parametry urbanistickými a uživatelskými vyplývajícími z jeho jedinečné polohy.

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:
Návrh se snaží dokázat, že rozvoji centra Brna na jih nebrání poloha železničního nádraží, naopak, že nádraží v centru může (a ve světě tomu tak je) jeho rozvoj podnítit, stabilizovat prosperitu historického centra a zabránit jeho úpadku:
• moderní nádraží netvoří bariéru a nebrání rozvoji města, je totálně průchozí, nemá
„předek ani zadek“ a obsahuje obchodní pasáže;
• moderní nádraží je architektonicky dobře vyřešeno a tvoří lákavé a příjemné místo;

VAZBA NA PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN:
Poměrně závažným problémem je vazba na platný územní plán, do kterého byly čerstvě implantovány chybné principy řešení železniční dopravy, tzn. s odsunutým nádražím. Hlavním důvodem je údajná blokace rozvoje města jižním směrem. Studie „Nádraží v centru“ byla proto zpracována v následujícím duchu:
• nádraží rekonstruované v současné poloze nebrání naplánovanému rozvoji města jižním směrem;
• prostorová kompozice rozvoje města na jih vychází ve studii z principů návrhu územního plánu s odsunutým nádražím;
• je zajištěna vazba na ostatní dopravní infrastrukturu podle územního plánu.

OBJEDNATEL:
Občanská koalice „Nádraží v centru“, Brno

AUTORSKÝ TÝM:
Tomáš Alter, Ing. Václav Čermák, Ing. Jiří Dukát, Martin Robeš, Ing. Jan Toufar, Ing. František Menšík, Ing. Otto Plášek, Ph. D., doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., Ing. Jiří Kalčík, Ing. Jan Hrabáček, Ing. Petr Nachtigall, fa Chládek & Tintěra, a.s.

URBANISMUS:
Ing. arch. Ivan Lejčar, ing. arch. Petr Lédl
ALEJ architektonický ateliér Praha

STUPEŇ:
Studie

DATUM:
09 / 2006SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 1999 - 2023 ALEJ architektonický atelier

1.10.48 || 2011-03-12 | 4826 | 27 || 128033 @ 47