Lejčar Ivan,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 01 941


alej: logo


ALEJ
architektonický atelier
Ing. arch. Lejčar Ivan
Bubenečská 43
160 00 Praha 6
Česká republika


+420 604 579 081
alej@arch.cz
ivanlejcar@seznam.cz

www.arch.cz/alej

REFERENCE

ATELIER ALEJ

ATELIER ALEJ

...vybrané práce

...vybrané práce

Projekt REKONSTRUKCE TOPÍRNY KOŘENOV

Projekt REKONSTRUK ...

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNICE - PÁTEŘ VEŘEJNÉ DOPRAVY V AGLOMERACÍCH - odborná publikace

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNI ...

BRNO - NÁDRAŽÍ V CENTRU

BRNO - NÁDRAŽÍ V C ...

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY

HORNÍ JELENÍ PŘÍKOP PRAŽSKÉHO HRADU PŘELOŽKA PĚŠÍ STEZKY, OPLOCENÍ A OPRAVA CHODNÍKU

HORNÍ JELENÍ PŘÍKO ...

JABLONEC NAD NISOU REGULAČNÍ PLÁN ULICE 5. KVĚTNA A REALITA

JABLONEC NAD NISOU ...

REGIOTRAM NISA

REGIOTRAM NISA

REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATĚ MARIÁNSKÉ HRADBY - JELENÍ

REKONSTRUKCE TRAMV ...


REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATĚ MARIÁNSKÉ HRADBY - JELENÍ

REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI MARIÁNSKÉ HRADBY - JELENÍ

Společný zájem realizovat zatravněné kolejiště v ČR vedl ke spolupráci DIP spol. s r.o. a ateliér ALEJ
Velice žádoucí zkultivování severního předpolí Pražského hradu začalo nečekaně ryze racionální akcí: rekonstrukcí tramvajové tratě. Technologie použitá při rekonstrukci kolejiště umožnila, kromě travnatého svršku, uplatnit celou škálu dalších povrchových úprav. Pro zakrytí kolejí byly použity žulové velké i drobné dlažební kostky různých odstínů. Zastávky a bezprostředně související plochy chodníků byly provedeny v mozaikové vápencové i žulové dlažbě. Obrubníky (podařil se návrat i k obloukovým) a krajníky jsou žulové. Součástí rekonstrukce byly i prvky drobné architektury (patníky, řetězy, zábradlí). Rekonstruováno bylo i trolejové vedení, jehož výška byla kvůli vývinu korun stromů snížena z obvyklých 6-ti metrů na 5 metrů. Osmiboké kónické nosné stožáry byly opatřeny tmavě zelenou barvou. Počet stožárů byl redukován na jednu třetinu původního stavu. Součástí rekonstrukce byla i 1. fáze regenerace alejí lemujících kolejiště.
V širších souvislostech je řešení připraveno reagovat na další úpravy celého severního předpolí Pražského hradu. Jedná se zejména o humanizaci prostoru mezi Královskou zahradou, resp. Chotkovými sady na jedné a plotem „Kadetky“, dalších zahrad a Písecké brány na druhé straně.

Realizace byla oceněna na "GRAND PRIX 95" Obce architektů ČR čestným
uznáním v kategorii zahradní a krajinářská tvorba

NÁZEV:
architektonické řešení REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATĚ MARIÁNSKÉ HRADBY - JELENÍ

OBJEDNATEL:
Dopravní podnik Praha a. s. - Elektrické dráhy

ZHOTOVITEL:
DIP spol. s r. o. , projektová, inženýrská a konzultační kancelář,
Modřanská 11, 140 00 Praha 4

AUTOŘI:
Ing. Jiří Pejša CSc. - DIP spol. s r.o.,
Ing. arch. Ivan Lejčar - ALEJ architektonický ateliér

DATUM:
01 - 05 / 1995

STUPEŇ:
PSP s následnou realizacíSEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 1999 - 2023 ALEJ architektonický atelier

1.10.48 || 2011-03-12 | 4881 | 27 || 129778 @ 46