Lejčar Ivan,
Ing. arch.

autorizovaný architekt
číslo autorizace: 01 941


alej: logo


ALEJ
architektonický atelier
Ing. arch. Lejčar Ivan
Bubenečská 43
160 00 Praha 6
Česká republika


+420 604 579 081
alej@arch.cz
ivanlejcar@seznam.cz

www.arch.cz/alej

REFERENCE

ATELIER ALEJ

ATELIER ALEJ

...vybrané práce

...vybrané práce

Projekt REKONSTRUKCE TOPÍRNY KOŘENOV

Projekt REKONSTRUK ...

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNICE - PÁTEŘ VEŘEJNÉ DOPRAVY V AGLOMERACÍCH - odborná publikace

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNI ...

BRNO - NÁDRAŽÍ V CENTRU

BRNO - NÁDRAŽÍ V C ...

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY

HORNÍ JELENÍ PŘÍKOP PRAŽSKÉHO HRADU PŘELOŽKA PĚŠÍ STEZKY, OPLOCENÍ A OPRAVA CHODNÍKU

HORNÍ JELENÍ PŘÍKO ...

JABLONEC NAD NISOU REGULAČNÍ PLÁN ULICE 5. KVĚTNA A REALITA

JABLONEC NAD NISOU ...

REGIOTRAM NISA

REGIOTRAM NISA

REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATĚ MARIÁNSKÉ HRADBY - JELENÍ

REKONSTRUKCE TRAMV ...


Projekt REKONSTRUKCE TOPÍRNY KOŘENOV

Projekt REKONSTRUKCE TOPÍRNY KOŘENOV

Dokumentace pro provedení stavby (2015) s následnou realizací (2016):
• Hlavní projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar - ALEJ architektonický ateliér.
• Architektonicko-stavební řešení: ing. arch. Petr Lédl, Vladislav Kašper, Martin Zeman.
• Stavebně konstrukční řešení - statika: Ing. Tomáš Štejfa.
• Požárně bezpečnostní řešení, Ing. Jiří Mečíř, Martin Halmich.
• Silnoproudá elektrotechnika: Jaromír Bednář.


Dodavatel stavby: BREX, spol. s r. o.
Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23
Autorský dozor investora stavby: Ing. arch. Ivan Lejčar
Technický dozor investora stavby: Ing. Tomáš Štejfa

Zahájení stavby: 25.8.2015
Dokončení stavby: 30.4.2016
Otevření ŽIVÉHO ŽELEZNIČNÍHO MUZEA: 2.7.2016

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska


Aktivita nadšenců okolo "Železniční společnosti Tanvald, o.p.s." pečujících léta o "Zubačku" ve mně budila vždy respekt a obdiv. Když jsem byl společností v r. 2009 osloven, zda bych nechtěl zpracovat projekt na obnovu po léta chátrající výtopny, bez váhání jsem souhlasil. Rekonstrukce topírny v Kořenově se pak stala pro mě a náš malý tým doslova "srdeční záležitostí". Šťastná byla podpora grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, výborná byla spolupráce s dodavatelskou firmou "Brex s.r.o."

Ing. arch. Ivan Lejčar - ALEJ architektonický ateliér
SEZNAM REFERENCÍ:


Copyright © 1999 - 2023 ALEJ architektonický atelier

1.10.48 || 2011-03-12 | 4879 | 27 || 129684 @ 40